Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2012 14:51 SP.0050.2.172.2012 172.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości gruntowych wydzielonych pod nowe (...)
09.05.2012 14:50 SP.0050.2.171.2012 171.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "naprawę dachu basenu przy Szkole Podstawowej nr 30 w (...)
09.05.2012 14:49 SP.0050.2.170.2012 170.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Naprawę elewacji, wymianę okien, wymianę instalacji (...)
09.05.2012 14:47 SP.0050.2.169.2012 169.2012 w sprawie wyboru realizatorów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Program psychoedukacyjny dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych (...)
09.05.2012 14:37 SP.0050.2.168.2012 168.2012 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
09.05.2012 14:35 SP.0050.2.167.2012 167.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
09.05.2012 14:26 SP.0050.2.166.2012 166.2012 zmieniające zarządzenie NR.PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
09.05.2012 14:25 SP.0050.2.165.2012 165.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Pionierów z przeznaczeniem na poprawienie (...)
09.05.2012 14:03 SP.0050.2.164.2012 164.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat (...)
09.05.2012 14:01 SP.0050.2.163.2012 163.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na;"Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
26.04.2012 12:45 SP.0050.2.162.2012 162.2012 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kędzierzyńskiej
26.04.2012 12:43 SP.0050.2.161.2012 161.2012 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nuczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.04.2012 12:42 SP.0050.2.160.2012 160.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „przebudowę boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Rudzie (...)".
26.04.2012 12:41 SP.0050.2.159.2012 159.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul. (...)
26.04.2012 12:34 SP.0050.2.158.2012 158.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej
26.04.2012 12:33 SP.0050.2.157.2012 157.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ rozbiórkę wiaduktu w ciągu ulicy Kokotek w rejonie (...)
26.04.2012 12:31 SP.0050.2.156.2012 156.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej (...)
26.04.2012 12:30 SP.0050.2.155.2012 155.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 06 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
26.04.2012 12:29 SP.0050.2.154.2012 154.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu u zbiegu ulic Czarnoleśnej i Kazimierza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
26.04.2012 12:27 SP.0050.2.153.2012 153.2012 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany kwalifikacji dróg powiatowych w Orzeszu
26.04.2012 12:26 SP.0050.2.152.2012 152.2012 w sprawie przekazania umową użyczenia mebli antycznych Miejskiemu Muzeum w Rudzie Śląskiej
26.04.2012 12:05 SP.0050.2.151.2012 151.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta otwartych (...)
13.04.2012 15:11 SP.0050.2.150.2012 150.2012 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły (...)
13.04.2012 15:10 SP.0050.2.149.2012 149.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim (...)".
13.04.2012 15:08 SP.0050.2.148.2012 148.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup dwóch samochodów patrolowych przeznaczonych dla (...)
13.04.2012 15:06 SP.0050.2.147.2012 147.2012 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. (...)
13.04.2012 15:05 SP.0050.2.146.2012 146.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem na zagospodarowanie (...)
13.04.2012 15:04 SP.0050.2.145.2012 145.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochrona mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana (...)
13.04.2012 15:02 SP.0050.2.144.2012 144.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego (...)