Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2012 12:41 PR.0007.112.2012 Uchwała Nr PR.0007.112.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Edmunda Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
04.05.2012 12:39 PR.0007.111.2012 Uchwała Nr PR.0007.111.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi
04.05.2012 12:38 PR.0007.110.2012 Uchwała nr PR.0007.110.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
04.05.2012 12:36 PR.0007.109.2012 Uchwała Nr PR.0007.109.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
04.05.2012 12:35 PR.0007.108.2012 Uchwała Nr PR.0007.108.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
04.05.2012 12:34 PR.0007.107.2012 Uchwała Nr PR.0007.107.2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela13
04.05.2012 12:31 PR.0007.106.2012 Uchwała Nr PR.0007.106.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:30 PR.0007.105.2012 Uchwała Nr PR.0007.105.2012 w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
04.05.2012 12:28 PR.0007.104.2012 Uchwała Nr PR.0007.104.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:25 PR.0007.103.2012 Uchwała Nr PR.0007.103.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:23 PR.0007.102.2012 Uchwała Nr PR.0007.102.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:21 PR.0007.101.2012 Uchwała Nr PR.0007.101.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:18 PR.0007.100.2012 Uchwała Nr PR.0007.100.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:16 PR.0007.99.2012 Uchwała Nr PR.0007.99.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:13 PR.0007.98.2012 Uchwała Nr PR.0007.98.2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej o dwuletnim cyklu kształcenia
04.05.2012 12:10 PR.0007.97.2012 Uchwała Nr PR.0007.97.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:08 PR.0007.96.2012 Uchwała Nr PR.0007.96.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:05 PR.0007.95.2012 Uchwała Nr PR.0007.95.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:03 PR.0007.94.2012 Uchwała Nr PR.0007.94.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Uzupełniajacego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 12:00 PR.0007.93.2012 Uchwała Nr PR.0007.93.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Nr 7 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 11:57 PR.0007.92.2012 Uchwała Nr PR.0007.92.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
04.05.2012 11:53 PR.0007.91.2012 Uchwała Nr PR.0007.91.2012 zmieniająca Uchwałę Nr 780/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r.
04.05.2012 11:52 PR.0007.90.2012 Uchwała Nr PR.0007.90.2012 w sprawie przyjęcia 3-letniego "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2012-2045".
04.05.2012 11:44 PR.0007.89.2012 Uchwała Nr PR.0007.89.2012 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
04.05.2012 11:43 PR.0007.88.2012 Uchwała Nr PR.0007.88.2012 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej
04.05.2012 11:42 PR.0007.87.2012 Uchwała Nr PR.0007.87.2012 zmieniająca uchwaę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
04.05.2012 11:38 PR.0007.86.2012 Uchwała Nr PR.0007.86.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
04.05.2012 11:36 PR.0007.85.2012 Uchwała Nr PR.0007.85.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
04.05.2012 11:35 PR.0007.84.2012 Uchwała Nr PR.0007.84.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.