Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2012 13:14 PR.0007.133.2012 Uchwała Nr PR.0007.133.2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
05.06.2012 13:13 PR.0007.132.2012 Uchwała Nr PR.0007.132.2012 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą: "Trojaczki i więcej - pomagamy szczęściu".
05.06.2012 13:08 PR.0007.131.2012 Uchwała Nr PR.0007.131.2012 w sprawie: zmiany uchwały nr PR.0007.24.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4
05.06.2012 13:05 PR.0007.130.2012 Uchwała Nr PR.0007.130.2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
05.06.2012 13:02 PR.0007.129.2012 Uchwała Nr PR.0007.129.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzie Śląskiej
05.06.2012 12:59 PR.0007.128.2012 Uchwała Nr PR.0007.128.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przenaczeniem pod garaże blaszane na czas oznaczony na okres 9 lat
05.06.2012 12:57 PR.0007.127.2012 Uchwała Nr PR.0007.127.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przeznaczeniem pod garaże murowane na czas nieoznaczony nieruchomości
05.06.2012 12:53 PR.0007.126.2012 Uchwała Nr PR.0007.126.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy - Miasta Ruda Śląska ze Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05.06.2012 12:49 PR.0007.125.2012 Uchwała Nr PR.0007.125.2012 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich pojegających na odtworzeniu stolarki okiennej plebanii
05.06.2012 12:45 PR.0007.124.2012 Uchwała Nr PR.0007.124.2012 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji witraży w prezbiterium kościoła pw. św. Wawrzyńca
05.06.2012 12:43 PR.0007.123.2012 Uchwała Nr PR.0007.123.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za 2011 rok, dla której Miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
05.06.2012 12:42 PR.0007.122.2012 Uchwała Nr PR.0007.122.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej a 2011 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
05.06.2012 12:38 PR.0007.121.2012 Uchwała Nr PR.0007.121.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2011 rok
05.06.2012 12:35 PR.0007.120.2012 Uchwała Nr PR.0007.120.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej za 2011 rok
05.06.2012 12:32 PR.0007.119.2012 Uchwała Nr PR.0007.119.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
05.06.2012 12:28 PR.0007.118.2012 Uchwała Nr PR.0007.118.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
05.06.2012 12:22 PR.0007.117.2012 Uchwała Nr PR.0007.117.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
05.06.2012 12:02 PR.0007.116.2012 Uchwała Nr PR.0007.116.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.