Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2012 11:03 PR.0007.176.2012 Uchwała Nr PR.0007.176.2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Ruda Śląska.
02.07.2012 11:02 PR.0007.175.2012 Uchwała Nr PR.0007.175.2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Ruda Śląska.
02.07.2012 11:00 PR.0007.174.2012 Uchwała Nr PR.0007.174.2012 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:58 PR.0007.173.2012 Uchwała Nr PR.0007.173.2012 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:56 PR.0007.172.2012 Uchwała Nr PR.0007.172.2012 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:55 PR.0007.171.2012 Uchwała Nr PR.0007.171.2012 w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:47 PR.0007.170.2012 Uchwała Nr PR.0007.170.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:45 PR.0007.169.2012 Uchwała Nr PR.0007.169.2012 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełaniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:44 PR.0007.168.2012 Uchwała Nr PR.0007.168.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:42 PR.0007.167.2012 Uchwała Nr PR.0007.167.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:41 PR.0007.166.2012 Uchwała Nr PR.0007.166.2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:39 PR.0007.165.2012 Uchwała Nr PR.0007.165.2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:37 PR.0007.164.2012 Uchwała Nr PR.0007.164.2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:33 PR.0007.163.2012 Uchwała Nr PR.0007.163.2012 w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śl.
02.07.2012 10:32 PR.0007.162.2012 Uchwała Nr PR.0007.162.2012 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:30 PR.0007.161.2012 Uchwała Nr PR.0007.161.2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:29 PR.0007.160.2012 Uchwała Nr PR.0007.160.2012 w sprawie likwidacji Technikum nr 7 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
02.07.2012 10:26 PR.0007.159.2012 Uchwała Nr PR.0007.159.2012 w sprawie wyłączenia Liceum Uzupełniającego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:25 PR.0007.158.2012 Uchwała Nr PR.0007.158.2012 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:23 PR.0007.157.2012 Uchwała Nr PR.0007.157.2012 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:22 PR.0007.156.2012 Uchwała Nr PR.0007.156.2012 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Rudzie Śląskiej
02.07.2012 10:19 PR.0007.155.2012 Uchwała Nr PR.0007.155.2012 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kolwalskiego 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:15 PR.0007.154.2012 Uchwała Nr PR.0007.154.2012 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:14 PR.0007.153.2012 Uchwała Nr PR.0007.153.2012 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:11 PR.0007.152.2012 Uchwała Nr PR.0007.152.2012 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 10:09 PR.0007.151.2012 Uchwała Nr PR.0007.151.2012 w sprawie wyłączenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śl.
02.07.2012 10:01 PR.0007.150.2012 Uchwała Nr PR.0007.150.2012 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 09:57 PR.0007.149.2012 Uchwała Nr PR.0007.149.2012 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 1 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śl.
02.07.2012 09:55 PR.0007.148.2012 Uchwała Nr PR.0007.148.2012 w sprawie wyłączenia Technikum Nr 7 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 09:48 PR.0007.147.2012 Uchwała Nr PR.0007.147.2012 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2012 r.
02.07.2012 09:47 PR.0007.146.2012 Uchwała Nr PR.0007.146.2012 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
02.07.2012 09:44 PR.0007.145.2012 Uchwała Nr PR.0007.145.2012 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 322 położonego przy ul. Szyb Zofii
02.07.2012 09:33 PR.0007.144.2012 Uchwała Nr PR.0007.144.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu
02.07.2012 09:30 PR.0007.143.2012 Uchwała Nr PR.0007.143.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z przeznaczeniem pod garaże murowane na czas nieoznaczony nieruchomości
02.07.2012 09:26 PR.0007.142.2012 Uchwała Nr PR.0007.142.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przenaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
02.07.2012 09:24 PR.0007.141.2012 Uchwała Nr PR.0007.141.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
02.07.2012 09:21 PR.0007.140.2012 Uchwała Nr PR.0007.140.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
02.07.2012 09:20 PR.0007.139.2012 Uchwała Nr PR.0007.139.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
02.07.2012 09:17 PR.0007.138.2012 Uchwała Nr PR.0007.138.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Rda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
02.07.2012 09:16 PR.0007.137.2012 Uchwała Nr PR.0007.137.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 rok.
02.07.2012 09:14 PR.0007.136.2012 Uchwała Nr PR.0007.136.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
02.07.2012 09:12 PR.0007.135.2012 Uchwała Nr PR.0007.135.2012 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2011.
02.07.2012 09:10 PR.0007.134.2012 Uchwała Nr PR.0007.134.2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2011.