Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2012 15:46 SP.0050.2.00379.2012 379.2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w dwóch budynkach przy ulicy Bytomskiej nr 2, 2A i nr 4, 4A w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
01.08.2012 15:45 SP.0050.2.00378.2012 378.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kłodnickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
01.08.2012 15:43 SP.0050.2.00377.2012 377.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności z przeznaczeniem (...)
01.08.2012 15:42 SP.0050.2.00376.2012 376.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kłodnickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
01.08.2012 15:41 SP.0050.2.00375.2012 375.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kłodnickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
01.08.2012 15:36 SP.0050.2.00374.2012 374.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kłodnickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
01.08.2012 15:32 SP.0050.2.00373.2012 373.2012 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o....
01.08.2012 15:31 SP.0050.2.00372.2012 372.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją (...)
01.08.2012 15:29 SP.0050.2.00371.2012 371.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa parkingu przy ul. Energetyków 7 i 11”
01.08.2012 15:12 SP.0050.2.00370.2012 370.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „przebudowę pasa drogowego ulicy Tęczowej (...)
01.08.2012 15:11 SP.0050.2.00369.2012 369.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
01.08.2012 15:09 SP.0050.2.00368.2012 368.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę pasa drogowego ulicy Moniuszki (...)
01.08.2012 15:07 SP.0050.2.00367.2012 367.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „wykonanie parkingów na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej (...)
01.08.2012 15:05 SP.0050.2.00366.2012 366.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa parkingu w dzielnicy Ruda (przy ul. Słowiańskiej 2)”
01.08.2012 15:02 SP.0050.2.00365.2012 365.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (...)
01.08.2012 15:00 SP.0050.2.00364.2012 364.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie wznowienia ze wskazaniem granic nieruchomości(...)
01.08.2012 14:54 SP.0050.2.00363.2012 363.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „budowę placu zabaw na terenie Parku Dworskiego (...)
01.08.2012 14:44 SP.0050.2.00362.2012 362.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Adama Mickiewicza 2 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości (...)
01.08.2012 14:38 SP.0050.2.00361.2012 361.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.203.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
26.07.2012 11:09 SP.0050.2.360.2012 360.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.316.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 (...)
26.07.2012 11:07 SP.0050.2.359.2012 359.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zamówienie uzupełniające dla zadania (...)
26.07.2012 11:06 SP.0050.2.358.2012 358.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
26.07.2012 11:01 SP.0050.2.357.2012 357.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
26.07.2012 10:36 SP.0050.2.356.2012 356.2012 w sprawie określenia stawek czynszu w przypadku oddania przez jednostki organizacyjne Miasta Ruda Śląska przekazanych nieruchomości lub lokali osobom trzecim do korzystania
26.07.2012 10:23 SP.0050.2.355.2012 355.2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu (...)
26.07.2012 10:19 SP.0050.2.354.2012 354.2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu (..)
26.07.2012 10:16 SP.0050.2.353.2012 353.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem opaskowym (...)
26.07.2012 10:11 SP.0050.2.352.2012 352.2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w dwóch budynkach przy ulicy Bytomskiej nr 2 i nr 4 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
26.07.2012 10:05 SP.0050.2.351.2012 351.2012 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej pomiędzy ul. Bukową i Glinianą, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej jako działki (..)
26.07.2012 10:01 SP.0050.2.350.2012 350.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu przy ul. Zabrzańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę (..)
26.07.2012 09:57 SP.0050.2.349.2012 349.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Chebziu przy ul. Zabrzańskiej (...)
26.07.2012 09:49 SP.0050.2.348.2012 348.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.274/2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły (...)
26.07.2012 09:45 SP.0050.2.347.2012 347.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości (...)
26.07.2012 09:37 SP.0050.2.346.2012 346.2012 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
19.07.2012 15:46 SP.0050.2.345.2012 345.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Wojciecha Kossaka z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
19.07.2012 15:44 SP.0050.2.344.2012 344.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla budynków (...)
19.07.2012 15:43 SP.0050.2.342.2012 342.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ul. Przemysłowej - opracowanie dokumentacji (...)
19.07.2012 15:43 SP.0050.2.343.2012 343.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 24 (...)
19.07.2012 15:41 SP.0050.2.341.2012 341.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta (...)
19.07.2012 15:40 SP.0050.2.340.2012 340.2012 w sprawie sprzedaży w drodze licytacji ruchomości nabytych poprzez spadkobranie po zmarłych: Alicja Siekierska, Teresa Ostrowska i Paweł Gawełczyk.
19.07.2012 15:39 SP.0050.2.338.2012 338.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2012 15:39 SP.0050.2.339.2012 339.2012 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.64.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.02.2012 r. w spawie przystąpoenia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius - (...)
19.07.2012 15:38 SP.0050.2.337.2012 337.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2012 15:36 SP.0050.2.336.2012 336.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rudzie Śląskiej
19.07.2012 15:35 SP.0050.2.335.2012 335.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1960/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (...)
19.07.2012 15:34 SP.0050.2.334.2012 334.2012 w sprawie powołania i okrślenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej
19.07.2012 15:33 SP.0050.2.333.2012 333.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2012 15:32 SP.0050.2.332.2012 332.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostarczenie oprogramowania baz danych, sprzętu (...)
19.07.2012 15:30 SP.0050.2.331.2012 331.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia regulaminu jej działania
11.07.2012 15:53 SP.0050.2.330.2012 330.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie opracowania pt. „Analiza możliwości (...)

1 2 następna