Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2012 09:53 SP.0050.1.60.2012 60.2012 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
05.09.2012 09:27 SP.0050.1.59.2012 59.2012 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
05.09.2012 09:26 SP.0050.1.58.2012 58.2012 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
05.09.2012 09:19 SP.0050.1.57.2012 57.2012 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków (...)
20.08.2012 10:04 SP.0050.1.56.2012 56.2012 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości
20.08.2012 09:52 SP.0050.1.55.2012 55.2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.08.2012 09:47 SP.0050.1.54.2012 54.2012 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.08.2012 09:39 SP.0050.1.53.2012 53.2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu pn. „Strategia rozwoju sportu w Rudzie Śląskiej do roku 2020”
09.08.2012 11:57 SP.0050.1.52.2012 52.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. uporządkowania spraw własnościowych sieci oświetlenia ulicznego