Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2012 15:36 SP.0050.2.483.2012 483.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.435.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (...)
06.09.2012 15:35 SP.0050.2.482.2012 482.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „budowę placu zabaw na terenie Parku Dworskiego przy (...)
06.09.2012 15:33 SP.0050.2.481.2012 481.2012 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
06.09.2012 15:09 SP.0050.2.480.2012 480.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
06.09.2012 15:07 SP.0050.2.479.2012 479.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
06.09.2012 15:06 SP.0050.2.478.2012 478.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Mielęckiego 4-4A(...)
06.09.2012 15:04 SP.0050.2.477.2012 477.2012 w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostkom organizacyjnym gminy
06.09.2012 15:03 SP.0050.2.476.2012 476.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wlaszczyk
06.09.2012 15:02 SP.0050.475.2012 475.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej Panu Henrykowi Markowskiemu
06.09.2012 15:01 SP.0050.2.474.2012 474.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Szubie
06.09.2012 15:00 SP.0050.2.473.2012 473.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej Pani Ewie Stepuch
29.08.2012 13:17 SP.0050.2.472.2012 472.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Lechowicz
29.08.2012 13:16 SP.0050.2.471.2012 471.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej Pani Karinie Fijałkowskiej
29.08.2012 13:15 SP.0050.2.470.2012 470.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej Pani Janinie Paduch
29.08.2012 13:14 SP.0050.2.469.2012 469.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej Pani Marioli Królikowskiej
29.08.2012 13:13 SP.0050.2.468.2012 468.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Panu Wojciechowi Kołodziejowi
28.08.2012 12:42 SP.0050.2.467.2012 467.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego (...)
28.08.2012 12:41 SP.0050.2.466.2012 466.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Stanisława Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.08.2012 12:40 SP.0050.2.465.2012 465.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego (...)
28.08.2012 12:39 SP.0050.2.464.2012 464.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Stanisława Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.08.2012 12:37 SP.0050.2.463.2012 463.2012 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonych jako działka 2213/30 o powierzchni 1479 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 część w działce (...)
28.08.2012 12:35 SP.0050.2.462.2012 462.2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Kompanię Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (...)
28.08.2012 12:32 SP.0050.2.461.2012 461.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.400.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania i określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia (...)
28.08.2012 12:31 SP.0050.2.460.2012 460.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację wraz z przebudową budynku przy ul. (...)
28.08.2012 12:30 SP.0050.2.459.2012 459.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół (...)
28.08.2012 12:29 SP.0050.2.458.2012 458.2012 w sprawie: przekazania zbędnych składników majątku Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
28.08.2012 12:27 SP.0050.2.457.2012 457.2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach prawa użytkowania wieczyste
22.08.2012 13:47 SP.0050.2.456.2012 456.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z (...)
22.08.2012 13:46 SP.0050.2.455.2012 455.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
22.08.2012 13:44 SP.0050.2.454.2012 454.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie kanału deszczowego ulicy Kłodnickiej (...)
22.08.2012 13:41 SP.0050.2.453.2012 453.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.358.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych (...)
20.08.2012 10:37 SP.0050.2.452.2012 452.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Skrzypczyk-Sikorze
20.08.2012 10:36 SP.0050.2.451.2012 451.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej Panu Leszkowi Dytkowskiemu
20.08.2012 10:33 SP.0050.2.450.2012 450.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 7 im. Barbórki w Rudzie Śląskiej Pani Izabeli Krzykawskiej
20.08.2012 10:32 SP.0050.2.449.2012 449.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Rudzie Śląskiej Pani Renacie Sadowskiej-Górczyńskiej
20.08.2012 10:31 SP.0050.2.448.2012 448.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Irenie Danch
20.08.2012 10:30 SP.0050.2.447.2012 447.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Rudzie Śląskiej Pani Irenie Kasperek
20.08.2012 10:29 SP.0050.2.446.2012 446.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej Pani Bronisławie Rostek
20.08.2012 10:28 SP.0050.2.445.2012 445.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 28 w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Grzybek
20.08.2012 10:26 SP.0050.2.444.2012 444.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30 w Rudzie Śląskiej Pani Hance Gdyni
20.08.2012 10:24 SP.0050.2.443.2012 443.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 w Rudzie Śląskiej Pani Sylwii Grzybek
20.08.2012 10:23 SP.0050.2.442.2012 442.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Kansy
20.08.2012 10:22 SP.0050.2.441.2012 441.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej Pani Beacie Holeczek
20.08.2012 10:20 SP.0050.2.440.2012 440.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Rudzie Śląskiej Pani Alicji Mróz
20.08.2012 10:19 SP.0050.2.439.2012 439.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Siemińskiej
20.08.2012 10:18 SP.0050.2.438.2012 438.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej Pani Marii Lorens
20.08.2012 10:17 SP.0050.2.437.2012 437.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej Panu Bronisławowi Wilkowi
20.08.2012 10:16 SP.0050.2.436.2012 436.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej Pani Klaudii Rolnik
20.08.2012 10:14 SP.0050.2.435.2012 435.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III (...)
16.08.2012 10:10 SP.0050.2.434.2012 434.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem pod zagospodarowanie (...)

1 2 3 następna