Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2012 10:38 PR.0007.206.2012 Uchwała Nr PR.0007.206.2012 w sprawie umorzenia postępowania w stosunku do skargi p. W.L.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
06.09.2012 10:36 PR.0007.205.2012 Uchwała Nr PR.0007.205.2012 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
06.09.2012 10:32 PR.0007.204.2012 Uchwała Nr PR.0007.204.2012 zmieniająca uchwałę Nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
06.09.2012 10:25 PR.0007.203.2012 Uchwała Nr PR.0007.203.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.302.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
06.09.2012 10:23 PR.0007.202.2012 Uchwała Nr PR.0007.202.2012 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
06.09.2012 10:21 PR.0007.201.2012 Uchwała Nr PR.0007.201.2012 w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w likwidacji.
06.09.2012 10:20 PR.0007.200.2012 Uchwała Nr PR.0007.200.2012 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
06.09.2012 10:17 PR.0007.199.2012 Uchwała Nr PR.0007.199.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczania dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych
06.09.2012 10:16 PR.0007.198.2012 Uchwała Nr PR.0007.198.2012 w sprawie zmiany przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004S, ulicy Konstantego Damrota.
06.09.2012 10:14 PR.0007.197.2012 Uchwała Nr PR.0007.197.2012 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
06.09.2012 10:12 PR.0007.196.2012 Uchwała Nr PR.0007.196.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeatrgowego trybu zawarcia umów dzierżaw z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okre 9 lat
06.09.2012 10:10 PR.0007.195.2012 Uchwała Nr PR.0007.195.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeatrgowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przeznaczeniem pod garaże blaszane na czas oznaczony na okres 9 lat
06.09.2012 10:04 PR.0007.194.2012 Uchwała Nr PR.0007.194.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 60/100 w prawie własności nieruchomości
06.09.2012 10:00 PR.0007.193.2012 Uchwała Nr PR.0007.193.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z przeznaczeniem pod garaże murowane na czas nieoznaczony nieruchomości
06.09.2012 09:54 PR.0007.192.2012 Uchwała Nr PR.0007.192.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne oraz obiekty budowlane
06.09.2012 09:51 PR.0007.191.2012 Uchwała Nr PR.0007.191.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
06.09.2012 09:49 PR.0007.190.2012 Uchwała Nr PR.0007.190.2012 w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2015.
06.09.2012 09:47 PR.0007.189.2012 Uchwała Nr PR.0007.189.2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.
06.09.2012 09:42 PR.0007.188.2012 Uchwała Nr PR.0007.188.2012 zmianiająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności
06.09.2012 09:39 PR.0007.187.2012 Uchwała Nr PR.0007.187.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
06.09.2012 09:36 PR.0007.186.2012 Uchwała Nr PR.0007.186.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
06.09.2012 09:28 PR.0007.185.2012 Uchwała Nr PR.0007.185.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
06.09.2012 09:26 PR.0007.184.2012 Uchwała Nr PR.0007.184.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
06.09.2012 09:24 PR.0007.183.2012 Uchwała Nr PR.0007.183.2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2012.
06.09.2012 09:22 PR.0007.182.2012 Uchwała Nr PR.0007.182.2012 w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Państwa Polskiego.