Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2012 12:50 SP.0050.2.510.2012 510.2012 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, obciążającej działkę nr 1331/24 o pow. 23 m2 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na (...)
05.10.2012 12:47 SP.0050.2.509.2012 509.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.404.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w (...)
05.10.2012 12:44 SP.0050.2.508.2012 508.2012 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
05.10.2012 12:43 SP.0050.2.507.2012 507.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 8 wraz (...)
05.10.2012 12:41 SP.0050.2.506.2012 506.2012 zmieniające Zarządzeni nr SP.0050.2.490.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
05.10.2012 12:38 SP.0050.2.505.2012 505.2012 zmieniające Zarządzenia nr SP.0050.2.491.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
05.10.2012 12:37 SP.0050.2.504.2012 504.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostarczenie tonerów, sprzętu komputerowego, (...)
04.10.2012 13:47 SP.0050.2.503.2012 503.2012 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
27.09.2012 10:24 SP.0050.2.502.2012 502.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Akcja: Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe, stanowiącego komponent programu „Uczenie(...)
27.09.2012 10:23 SP.0050.2.501.2012 501.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie geodezyjnego określenia obojętności masy hałd (...)
27.09.2012 10:21 SP.0050.2.500.2012 500.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu budynku mieszkalnego w Rudzie (...)
25.09.2012 10:03 SP.0050.2.499.2012 499.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku (...)
25.09.2012 10:01 SP.0050.2.498.2012 498.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
25.09.2012 10:00 SP.0050.2.497.2012 497.2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 60/1000 w prawie własności nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki 14 w Zabrzu na (...)
25.09.2012 09:56 SP.0050.2.496.2012 496.2012 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska
25.09.2012 09:55 SP.0050.2.495.2012 495.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.486.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
25.09.2012 09:54 SP.0050.2.494.2012 494.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie (...)
25.09.2012 09:52 SP.0050.2.493.2012 493.2012 w sprawie rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej (...)
25.09.2012 09:49 SP.0050.2.492.2012 492.2012 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej (...)
20.09.2012 13:19 SP.0050.2.491.2012 491.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi publikacji miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)
20.09.2012 13:18 SP.0050.2.490.2012 490.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu dróg (...)
20.09.2012 13:17 SP.0050.2.489.2012 489.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulicy Polnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z (...)
20.09.2012 12:53 SP.0050.2.488.2012 488.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniam
13.09.2012 17:39 SP.0050.2.487.2012 487.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska
13.09.2012 17:36 SP.0050.2.486.2012 486.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
13.09.2012 17:33 SP.0050.2.485.2012 485.2012 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)
13.09.2012 17:32 SP.0050.2.484.2012 484.2012 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska