Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2012 11:33 SP.0050.1.68.2012 68.2012 w sprawie przyjęcia do stosowania "Przyrzeczenia dotyczącego terenów zdegrdowanych zlokalizowanych na terenie Miasta Ruda Śląska i będących zasobem Miasta w związku z realizacją Projektu (...)
06.11.2012 11:32 SP.0050.1.67.2012 67.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Inwestycji z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
06.11.2012 11:31 SP.0050.1.66.2012 66.2012 uchylające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.5.2011 z dnia 14.01.2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia procedury postępowania w zakresie (...)
16.10.2012 15:43 SP.0050.1.65.2012 65.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-165/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy w (...)
10.10.2012 10:58 SP.0050.1.64.2012 64.2012 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska
09.10.2012 13:55 SP.0050.1.63.2012 63.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania wytworzonej przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych z Archiwum Zakładowego w (...)
09.10.2012 13:54 SP.0050.1.62.2012 62.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.