Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2012 09:25 SP.0050.2.549.2012 549.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ul. Mostowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania (...)
06.11.2012 09:24 SP.0050.2.547.2012 547.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 318 w Rudzie Śląskiej – Wirku
06.11.2012 09:24 SP.0050.2.548.2012 548.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 20 w Rudzie Śląskiej – Goduli
06.11.2012 09:23 SP.0050.2.546.2012 546.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Olszynowej 3A w Rudzie Śląskiej - Halembie
06.11.2012 09:21 SP.0050.2.545.2012 545.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 8A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.11.2012 09:20 SP.0050.2.544.2012 544.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 18 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
05.11.2012 15:58 SP.0050.2.543.2012 543.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 2D w Rudzie Śląskiej – Wirku
05.11.2012 15:57 SP.0050.2.542.2012 542.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i (...)".
05.11.2012 15:56 SP.0050.2.541.2012 541.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi (...)".
05.11.2012 15:54 SP.0050.2.540.2012 540.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynków przy ul. Kard. Hlonda 29 w Rudzie (...)
05.11.2012 15:53 SP.0050.2.539.2012 539.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczeie ruchu, Konserwacja sygnalizacji (...)".
05.11.2012 15:52 SP.0050.2.538.2012 538.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych polegających na (...)".
05.11.2012 15:49 SP.0050.2.537.2012 537.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 01 usytuowanego w budynku przy ul. Wolności 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
05.11.2012 15:48 SP.0050.2.536.2012 536.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Słowiańskiej 2E w Rudzie Śląskiej – Rudzie
05.11.2012 15:47 SP.0050.2.535.2012 535.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 4A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.11.2012 15:46 SP.0050.2.534.2012 534.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Kolistej 2A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.11.2012 15:45 SP.0050.2.533.2012 533.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli
05.11.2012 15:44 SP.0050.2.532.2012 532.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Pokoju 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.11.2012 15:43 SP.0050.2.531.2012 531.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Czarnoleśnej 13 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.11.2012 15:06 SP.0050.2.530.2012 530.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Jadwigi Markowej 9 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.11.2012 15:05 SP.0050.2.529.2012 529.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 45B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.11.2012 14:40 SP.0050.2.528.2012 528.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 4 w Rudzie Śląskiej – Halembie
05.11.2012 14:39 SP.0050.2.527.2012 527.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20A w Rudzie Śląskiej – Halembie
05.11.2012 14:33 SP.0050.2.526.2012 526.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 6B w Rudzie Śląskiej – Halembie
26.10.2012 12:54 SP.0050.2.525.2012 525.2012 w sprawie wysokości stawki czynszowej w związku z wynajmem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska pl. Jana Pawła II Nr 6, 41-709 Ruda Śląska, stanowiących własność Miasta Ruda (...)
26.10.2012 12:53 SP.0050.2.524.2012 524.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 03 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Piotra Niedurnego nr 53 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
26.10.2012 12:52 SP.0050.2.523.2012 523.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 14 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Osiedlowej
26.10.2012 12:50 SP.0050.2.522.2012 522.2012 w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r.
26.10.2012 12:44 SP.0050.2.521.2012 521.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie (...)
26.10.2012 12:22 SP.0050.2.520.2012 520.2012 w sprawie powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia regulaminu jej działania
26.10.2012 11:33 SP.0050.2.519.2012 519.2012 w sprawie uchylenia zarządzeń: Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku oraz Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku
16.10.2012 15:51 SP.0050.2.518.2012 518.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli 53 z (...)
16.10.2012 15:50 SP.0050.2.517.2012 517.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej (...)
16.10.2012 15:46 SP.0050.2.516.2012 516.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.435.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
09.10.2012 14:07 SP.0050.2.515.2012 515.2012 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.49.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostkom organizacyjnym gminy
09.10.2012 14:05 SP.0050.2.514.2012 514.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków (...)
09.10.2012 14:00 SP.0050.2.513.2012 513.2012 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. (...)
09.10.2012 13:58 SP.0050.2.512.2012 512.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda (...)
09.10.2012 13:57 SP.0050.2.511.2012 511.2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej prawa użytkowania wieczystego gruntów zajętych(...)