Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2012 11:05 PR.0007.233.2012 Uchwała Nr PR.0007.233.2012 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
02.11.2012 11:03 PR.0007.232.2012 Uchwała Nr PR.0007.232.2012 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu *
02.11.2012 11:01 PR.0007.231.2012 Uchwała Nr PR.0007.231.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Borowików w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach (osiedle Leśne).
02.11.2012 10:59 PR.0007.230.2012 Uchwała Nr PR.0007.230.2012 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej".
02.11.2012 10:58 PR.0007.229.2012 Uchwała Nr PR.0007.229.2012 w sprawie utworzenia jendostki budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej".
02.11.2012 10:55 PR.0007.228.2012 Uchwała Nr PR.0007.228.2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
02.11.2012 10:45 PR.0007.227.2012 Uchwała Nr PR.0007.227.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
02.11.2012 10:44 PR.0007.226.2012 Uchwała Nr PR.0007.226.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.11.2012 10:40 PR.0007.225.2012 Uchwała Nr PR.0007.225.2012 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie sali zbornej oraz łaźni łańcuszkowej
02.11.2012 10:36 PR.0007.224.2012 Uchwała Nr PR.0007.224.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
02.11.2012 10:32 PR.0007.223.2012 Uchwała Nr PR.0007.223.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
02.11.2012 10:28 PR.0007.222.2012 Uchwała Nr PR.0007.222.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
02.11.2012 10:25 PR.0007.221.2012 Uchwała Nr PR.0007.221.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
02.11.2012 10:14 PR.0007.220.2012 Uchwała Nr PR.0007.220.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2013 roku.