Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2012 13:00 SP.0050.2.579.2012 579.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
12.12.2012 12:52 SP.0050.2.578.2012 578.2012 w sprawie powołania miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej w Rudzie Śląskiej i ustalenia jej regulaminu
12.12.2012 12:51 SP.0050.2.577.2012 577.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
12.12.2012 12:48 SP.0050.2.576.2012 576.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "sporządzenie projektu zmian miejscowego planu (...)
06.12.2012 17:35 SP.0050.2.575.2012 575.2012 w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, (...)
29.11.2012 16:56 SP.0050.2.574.2012 574.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie robót dodatkowych - Termomodernizacja wraz z przebu
29.11.2012 16:55 SP.0050.2.573.2012 573.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy bezpieczeństwa (...)
29.11.2012 16:54 SP.0050.2.572.2012 572.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: publikację "Rudzkiego Informatora Samorządowego"
29.11.2012 16:53 SP.0050.2.571.2012 571.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 14 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
29.11.2012 16:52 SP.0050.2.570.2012 570.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie opracowania pn. "Program ochrony środowiska (...)
29.11.2012 16:51 SP.0050.2.569.2012 569.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę ciepła przez Zespół Ciepłowni Przemysłowych (...)
29.11.2012 16:50 SP.0050.2.568.2012 568.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29.11.2012 16:49 SP.0050.2.567.2012 567.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczanie paliwa gazowego do budynku będącego (...)
23.11.2012 09:35 SP.0050.2.566.2012 566.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)
23.11.2012 09:34 SP.0050.2.565.2012 565.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę wody i odprowadzenie ścieków do obiektów (...)
23.11.2012 09:33 SP.0050.2.564.2012 564.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę energii cieplnej do budynków położonych (...)
23.11.2012 09:31 SP.0050.2.563.2012 563.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " dostawę ciepła do obiektów zarządzanych przez MPGM Sp. z o.o
14.11.2012 14:50 SP.0050.2.562.2012 562.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14.11.2012 14:46 SP.0050.2.561.2012 561.2012 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Grabowej stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa (...)
13.11.2012 14:26 SP.0050.2.560.2012 560.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Krętej z przeznaczeniem na poprawienie warunków (...)
13.11.2012 14:25 SP.0050.2.559.2012 559.2012 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska
13.11.2012 14:24 SP.0050.2.558.2012 558.2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
13.11.2012 14:20 SP.0050.2.557.2012 557.2012 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-266/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia (...)
13.11.2012 14:18 SP.0050.2.556.2012 556.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Akcja: Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe, stanowiącego komponent programu „Uczenie się (...)
09.11.2012 10:54 SP.0050.2.555.2012 555.2012 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży garaży na rzecz osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały go ze środków własnych oraz ich następców prawnych
09.11.2012 10:53 SP.0050.2.554.2012 554.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę ciepła do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska (...)
09.11.2012 10:52 SP.0050.2.553.2012 553.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, (...)
09.11.2012 10:51 SP.0050.2.552.2012 552.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej garażu murowanego (...)
09.11.2012 10:49 SP.0050.2.551.2012 551.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę materiałów komputerowych do Urzędu (...)
09.11.2012 10:47 SP.0050.2.550.2012 550.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych do (...)