Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2012 11:59 SP.0050.1.76.2012 76.2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu pn. "Strategia rozwoju kultury w Rudzie Śląskiej"
12.12.2012 11:46 SP.0050.1.75.2012 75.2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.ORG.0/51-172/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Ugody TMG-UGP 330814176 (...)
06.12.2012 17:30 SP.0050.1.74.2012 74.2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.ORG.0151-256/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie identyfikacji zadań wrażliwych oraz stosowania działań (...)
29.11.2012 16:45 SP.0050.1.73.2012 73.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Biura Geodety Miasta z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
26.11.2012 14:20 SP.0050.1.72.2012 72.2012 w sprawie ustalenia procedury przekazywania zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego Miasta Ruda Śląska będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska innej samorządowej (...)
19.11.2012 14:36 SP.0050.1.71.2012 71.2012 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Joachimowi Borysowi
19.11.2012 14:35 SP.0050.1.70.2012 70.2012 w sprawie zasad przeprowadzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzenia programów przeprowadzania tych szkoleń
13.11.2012 13:50 SP.0050.1.69.2012 69.2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska