Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2012 13:40 PR.0007.265.2012 Uchwała Nr PR.0007.265.2012 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
05.12.2012 13:38 PR.0007.264.2012 Uchwała Nr PR.0007.264.2012 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
05.12.2012 13:07 PR.0007.263.2012 Uchwała Nr PR.0007.263.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej
05.12.2012 12:48 PR.0007.262.2012 Uchwała Nr PR.0007.262.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej
05.12.2012 12:45 PR.0007.261.2012 Uchwała Nr PR.0007.261.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
05.12.2012 12:38 PR.0007.260.2012 Uchwała Nr PR.0007.260.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
05.12.2012 12:34 PR.0007.259.2012 Uchwała Nr PR.0007.259.2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.12.2012 12:30 PR.0007.258.2012 Uchwała Nr PR.0007.258.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
05.12.2012 12:24 PR.0007.257.2012 Uchwała Nr PR.0007.257.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011
05.12.2012 12:12 PR.0007.256.2012 Uchwała Nr PR.0007.256.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
05.12.2012 12:08 PR.0007.255.2012 Uchwała Nr PR.0007.255.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.39.2012
05.12.2012 12:04 PR.0007.254.2012 Uchwała Nr PR.0007.254.2012 w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
05.12.2012 12:00 PR.0007.253.2012 Uchwała Nr PR.0007.253.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
05.12.2012 11:33 PR.0007.252.2012 Uchwała Nr PR.0007.252.2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.216.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej
05.12.2012 11:29 PR.0007.251.2012 Uchwała Nr PR.0007.251.2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.215.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej
05.12.2012 11:26 PR.0007.250.2012 Uchwała Nr PR.0007.250.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
05.12.2012 11:24 PR.0007.249.2012 Uchwała Nr PR.0007.249.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
05.12.2012 11:21 PR.0007.248.2012 Uchwała Nr PR.0007.248.2012 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
05.12.2012 11:19 PR.0007.247.2012 Uchwała Nr PR.0007.247.2012 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej"
05.12.2012 11:15 PR.0007.246.2012 Uchwała Nr PR.0007.246.2012 w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.229.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
05.12.2012 11:02 PR.0007.245.2012 Uchwała Nr PR.0007.245.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznczony z przeznaczeniem pod garaże murowane
05.12.2012 10:57 PR.0007.244.2012 Uchwała Nr PR.0007.244.2102 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony na okres 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne
05.12.2012 10:54 PR.0007.243.2012 Uchwała Nr PR.0007.243.2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska
05.12.2012 10:53 PR.0007.242.2012 Uchwała Nr PR.0007.242.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
05.12.2012 10:50 PR.0007.241.2012 Uchwała Nr PR.0007.241.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
05.12.2012 10:45 PR.0007.240.2012 Uchwała Nr PR.0007.240.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
05.12.2012 10:43 PR.0007.239.2012 Uchwała Nr PR.0007.239.2012 w sprawie opłaty od posiadania psów.
05.12.2012 10:41 PR.0007.238.2012 Uchwała Nr PR.0007.238.2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
05.12.2012 10:36 PR.0007.237.2012 Uchwała Nr PR.0007.237.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
05.12.2012 10:26 PR.0007.236.2012 Uchwała Nr PR.0007.236.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
05.12.2012 10:19 PR.0007.235.2012 Uchwała Nr PR.0007.235.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
05.12.2012 10:17 PR.0007.234.2012 Uchwała Nr PR.0007.234.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.