Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2012 14:20 25/I/98 Uchwała Nr 25/I/98 w sprawie: powołania Komisji Prawa i Samorządności oraz ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 14:19 24/I/98 Uchwała Nr 24/I/98 w sprawie: powołania Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 14:17 23/I/98 Uchwała Nr 23/I/98 w sprawie: powołania Komisji ds. Rodziny i ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 14:16 22/I/98 Uchwała Nr 22/I/98 w sprawie: powołania Komisji Oświaty i ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 14:14 21/I/98 Uchwała Nr 21/I/98 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 13:49 20/I/98 Uchwała Nr 20/I/98 w sprawie: powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 13:48 19/I/98 Uchwała Nr 19/I/98 w sprawie: powołania Komisji Budżetu i ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 13:45 18/I/98 Uchwała Nr 18/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Samorządności.
10.12.2012 13:43 17/I/98 Uchwała Nr 17/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
10.12.2012 13:42 16/I/98 Uchwała Nr 16/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny.
10.12.2012 13:40 15/I/98 Uchwała Nr 15/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty.
10.12.2012 13:38 14/I/98 Uchwała Nr 14/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
10.12.2012 13:35 13/I/98 Uchwała Nr 13/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.
10.12.2012 13:11 12/I/98 Uchwała Nr 12/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu.
10.12.2012 13:07 11/I/98 Uchwała Nr 11/I/98 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
10.12.2012 11:20 10/I/98 Uchwała Nr 10/I/98 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10.12.2012 11:08 9/I/98 Uchwała Nr 9/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10.12.2012 11:01 8/I/98 Uchwała Nr 8/I/98 w sprawie: zmiany w Statucie Miasta Ruda Śląska.
10.12.2012 10:59 7/I/98 Uchwała Nr 7/I/98 w sprawie: wyboru członków Zarządu Miasta Ruda Śląska.
10.12.2012 10:56 6/I/98 Uchwała Nr 6/I/98 w sprawie: wyboru Zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
10.12.2012 10:55 5/I/98 Uchwała Nr 5/I/98 w sprawie: wyboru Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
10.12.2012 10:51 4/I/98 Uchwała Nr 4/I/98 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
10.12.2012 10:49 3/I/98 Uchwała Nr 3/I/98 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
10.12.2012 10:45 2/I/98 Uchwała Nr 2/I/98 w sprawie: określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie wyboru prezydenta miasta, jego zastępców oraz członków Zarządu Miasta Ruda Śląska.
10.12.2012 10:36 1/I/98 Uchwała Nr 1/I/98 w sprawie: określenia szczegółowych zasad wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.