Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 09:24 44/II/98 Uchwała Nr 44/II/98 w sprawie: powołania Sekretarza Miasta Ruda Śląska.
11.12.2012 09:20 43/II/98 Uchwała Nr 43/II/98 w sprawie: reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
11.12.2012 09:18 42/II/98 Uchwała Nr 42/II/98 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
11.12.2012 09:15 41/II/98 Uchwała Nr 41/II/98 w sprawie: zmiany uchwały Nr 484/LXI/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 15.06.1998 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 09:12 40/II/98 Uchwała Nr 40/II/98 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 09:01 39/II/98 Uchwała Nr 39/II/98 w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 08:51 38/II/98 Uchwała Nr 38/II/98 w sprawie: powołania Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 08:47 37/II/98 Uchwała Nr 37/II/98 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 08:45 36/II/98 Uchwała Nr 36/II/98 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej - Smodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 08:40 35/II/98 Uchwała Nr 35/II/98 w sprawie: powołania Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 08:37 34/II/98 Uchwała Nr 34/II/98 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
11.12.2012 08:32 33/II/98 Uchwała Nr 33/II/98 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
10.12.2012 14:35 32/II/98 Uchwała Nr 32/II/98 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
10.12.2012 14:33 31/II/98 Uchwała Nr 31/II/98 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Wawelskiej7
10.12.2012 14:31 30/II/98 Uchwała Nr 30/II/98 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
10.12.2012 14:28 29/II/98 Uchwała Nr 29/II/98 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
10.12.2012 14:26 28/II/98 Uchwała Nr 28/II/98 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1998 r.
10.12.2012 14:25 27/II/98 Uchwała Nr 27/II/98 w sprawie: znian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1998 r.
10.12.2012 14:23 26/II/98 Uchwała Nr 26/II/98 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1998 r.