Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 10:33 62/IV/98 Uchwała Nr 62/IV/98 w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Kominukacyjnego Związku Komunalnego Gónośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
11.12.2012 10:18 61/IV/98 Uchwała Nr 61/IV/98 w sprawie: przejęcia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rudzie Śląskiej jako zadania własnego Miasta Ruda Śląska.
11.12.2012 10:17 60/IV/98 Uchwała Nr 60/IV/98 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1998 r.
11.12.2012 10:15 59/IV/98 Uchwała Nr 59/IV/98 w sprawie: zmian w dochodach budżetu miasta na 1998 r.
11.12.2012 10:13 58/IV/98 Uchwała Nr 58/IV/98 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ruda Śląska na 1999 r.
11.12.2012 10:12 57/IV/98 Uchwała Nr 57/IV/98 w sprawie: podatku od posiadania psów na terenie miasta Ruda Śląska na rok 1999.
11.12.2012 10:10 56/IV/98 Uchwała Nr 56/IV/98 w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska na 1999 rok.
11.12.2012 10:08 55/IV/98 Uchwała Nr 55/IV/98 w sprawie: zmiany w Statucie Miasta Ruda Śląska.
11.12.2012 10:07 54/IV/98 Uchwała Nr 54/IV/98 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 398/LIII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 10:05 53/IV/98 Uchwała Nr 53/IV/98 w sprawie: oznakowania taksówek w mieście Ruda Śląska.
11.12.2012 10:02 52/IV/98 Uchwała Nr 52/IV/98 w sprawie: aktów założycielskich - Technikum Hotelarskiego i Liceum Technicznego, które stają się integralną częścią Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rudzie Śląskiej.
11.12.2012 10:00 51/IV/98 Uchwała Nr 51/IV/98 w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30.