Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2014 14:00 PR.0003.264.2013 Interpelacja Nr PR.0003.264.2013 w sprawie lustra drogowego w dzielnicy Orzegów.
02.01.2014 13:56 PR.0003.263.2013 Interpelacja Nr PR.0003.263.2013 w sprawie osób bezdomnych w Rudzie Południowej w pobliżu trasy średnicowej na wysokości ul. Słowiańskiej 5a i b.
02.01.2014 13:54 PR.0003.262.2013 Interpelacja Nr PR.0003.262.2013 w sprawie obsunięcia ekranu na trasie średnicowej na wysokości ul. Słowiańskiej 3 w Rudzie Południowej.
02.01.2014 13:52 PR.0003.261.2013 Interpelacja Nr PR.0003.261.2013 w sprawie wymiany wykładziny w Przedszkolu Nr 38 przy ul. Astrów w Rudzie Śląskiej 1.
02.01.2014 13:50 PR.0003.260.2013 Interpelacja Nr PR.0003.260.2013 w sprawie realizacji budżetu miasta.
02.01.2014 13:48 PR.0003.259.2013 Interpelacja Nr PR.0003.259.2013 w sprawie nieruchomości PKP w Kochłowicach.
02.01.2014 13:47 PR.0003.258.2013 Interpelacja Nr PR.0003.258.2013 w sprawie "karty 3+".
02.01.2014 13:44 PR.0003.257.2013 Interpelacja Nr PR.0003.257.2013 w sprawie internetowego systemu masowych płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
02.01.2014 11:53 PR.0003.256.2013 Interpelacja Nr PR.0003.256.2013 w sprawie wykorzystania bocznej ściany budynku przy ul. Niedurnego w celu zawieszenia reklamy Parku Wodnego Aquadromu.
02.01.2014 11:32 PR.0003.255.2013 Interpelacja Nr PR.0003.255.2013 w sprawie dwukrotnego w czasie roku kalendarzowego malowania pasów drogowych oraz znakowania przejść dla pieszych.
02.01.2014 10:58 PR.0003.254.2013 Interpelacja Nr PR.0003.254.2013 dot. wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Mikołowskiej.
02.01.2014 10:54 PR.0003.253.2013 Interpelacja Nr PR.0003.253.2013 dot. pomiarów geodezyjnych przy ul. Młyńskiej 27.
02.01.2014 10:50 PR.0003.252.2013 Interpelacja Nr PR.0003.252.2013 w sprawie porządku na parkingu przy ul. Czapli.
12.12.2013 14:05 PR.0003.251.2013 Interpelacja Nr PR.0003.251.2013 w sprawie prześwietlenia względnie wycięcia topoli przy garażach na wysokości ul. Szyb Powietrzny 7.
12.12.2013 14:03 PR.0003.250.2013 Interpelacja Nr PR.0003.250.2013 w sprawie chodnika między budynkami ul. Gierałtowskiego 14 a Dunajewskiego 5.
12.12.2013 14:00 PR.0003.249.2013 Interpelacja Nr PR.0003.249.2013 dot. zamontowania lustra poprawiającego bezpieczeństwo.
12.12.2013 13:58 PR.0003.248.2013 Interpelacja Nr PR.0003.248.2013 dot. przycięcia drzew przy ul. Olszynowej 5.
12.12.2013 13:55 PR.0003.247.2013 Interpelacja Nr PR.0003.247.2013 dot. zlikwidowania dziur w jezdni i chodniku - ul. Brzechwy 9.
03.12.2013 11:44 PR.0003.246.2013 Interpelacja Nr PR.0003.246.2013 w sprawie ekranu dźwiękochłonnego.
03.12.2013 11:42 PR.0003.245.2013 Interpelacja Nr PR.0003.245.2013 w sprawie ustawienia znaku STOP.
03.12.2013 11:40 PR.0003.244.2013 Interpelacja Nr PR.0003.244.2013 w sprawie wydłużenia trasy autobusu o numerze 982.
03.12.2013 11:38 PR.0003.243.2013 Interpelacja Nr PR.0003.243.2013 w sprawie wycinki drzew.
03.12.2013 11:34 PR.0003.242.2013 Interpelacja Nr PR.0003.242.2013 w sprawie naprawy oświetlenia tunelu łączącego ul. Wolności z ul. Ballestremów.
03.12.2013 11:30 PR.0003.241.2013 Interpelacja Nr PR.0003.241.2013 w sprawie kontenerów do segregacji odpadów.
26.11.2013 11:20 PR.0003.240.2013 Interpelacja Nr PR.0003.240.2013 w sprawie wymiany nawierzchni ul. Przelotowej w Orzegowie.
26.11.2013 11:18 PR.0003.239.2013 Interpelacja Nr PR.0003.239.2013 w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Modrzejewskiej w Goduli - Orzegowie.
26.11.2013 11:12 PR.0003.238.2013 Interpelacja Nr PR.0003.238.2013 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Janty pomiędzy budynkami 5-6.
26.11.2013 11:06 PR.0003.237.2013 Interpelacja Nr PR.0003.237.2013 w sprawie informacji nt. projektu chodnika łączącego ul. Ziętka z ul. Piaseczną w Orzegowie oraz przekształcenia terenu przy ul. Bobreckiej
18.11.2013 09:51 PR.0003.236.2013 Interpelacja Nr PR.0003.236.2013 dot. parkingu przy ul. Grodzkiej.
18.11.2013 09:49 PR.0003.235.2013 Interpelacja Nr PR.0003.235.2013 w sprawie włazu na chodniku przy ul. Cynkowej.
18.11.2013 09:47 PR.0003.234.2013 Interpelacja Nr PR.0003.234.2013 w sprawie poprawy bezpieczeństwa warunków bocznego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 23.
18.11.2013 09:45 PR.0003.233.2013 Interpelacja Nr PR.0003.233.2013 w sprawie przycięcia drzew w okolicy ul. Zgrzebnioka 22 a.
18.11.2013 09:41 PR.0003.232.2013 Interpelacja Nr PR.0003.232.2013 w sprawie budowy tablic poglądowych dawnych zabytków znajdujących się na terenie Miasta.
18.11.2013 09:30 PR.0003.231.2013 Interpelacja Nr PR.0003.231.2013 w sprawie wykonania wjazdu i zjazdu z ul. Korfantego do garaży znajdujących się przy ul. Pordzika.
18.11.2013 09:19 PR.0003.230.2013 Interpelacja Nr PR.0003.230.2013 dot. wieszania ogłoszeń.
18.11.2013 09:17 PR.0003.229.2013 Interpelacja Nr PR.0003.229.2013 dot. parkingu przy ul. Energetyków 7.
18.11.2013 09:12 PR.0003.228.2013 Interpelacja Nr PR.0003.228.2013 dot. ulicy Jastrzębskiej.
18.11.2013 09:10 PR.0003.227.2013 Interpelacja Nr PR.0003.227.2013 dot. ul. Halembskiej.
18.11.2013 09:08 PR.0003.226.2013 Interpelacja Nr PR.0003.226.2013 dot. poprawienia bezpieczeństwa i estetyki schodów przy zespole handlowo - usługowym przy ul. Solidarności.
18.11.2013 08:58 PR.0003.225.2013 Interpelacja Nr PR.0003.225.2013 dot. remontu ulicy Radoszowskiej.
18.11.2013 08:55 PR.0003.224.2013 Interpelacja Nr PR.0003.224.2013 dot. podjęcia działań prewencyjno - porządkowych w Nowym Bytomiu.
18.11.2013 08:52 PR.0003.223.2013 Interpelacja Nr PR.0003.223.2013 dot. pojemników typu "dzwon" do selektywnej zbiórki odpadów.
18.11.2013 08:49 PR.0003.222.2013 Interpelacja Nr PR.0003.222.2013 w sprawie podniesienia bezpieczeństwa przy ul. Kłodnickiej.
18.11.2013 08:46 PR.0003.221.2013 Interpelacja Nr PR.0003.221.2013 w sprawie informacji o procesach sądowych i ich kosztach, które osoby lub podmioty "wygrały" z Miastem.
18.11.2013 08:36 PR.0003.220.2013 Interpelacja Nr PR.0003.220.2013 w sprawie naprawy ulicy Czempiela i utwardzenia parkingu przy tej ulicy.
18.11.2013 08:33 PR.0003.219.2013 Wniosek Nr PR.0003.219.2013 w sprawie udzielenia informacji na temat rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w mieście Ruda Śląska.
14.11.2013 17:41 PR.0003.218.2013 Wniosek Nr PR.0003.218.2013 w sprawie udzielenia informacji o kontrolach realizacji "ustawy śmieciowej".
14.11.2013 17:39 PR.0003.217.2013 Interpelacja Nr PR.0003.217.2013 w sprawie wycięcia lub prześwietlenia drzew przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Orzegowie.
14.11.2013 17:36 PR.0003.216.2013 Interpelacja Nr PR.0003.216.2013 w sprawie ponowienia interpelacji z dnia 21.03.2013 r.
14.11.2013 17:32 PR.0003.215.2013 Interpelacja Nr PR.0003.215.2013 w sprawie zapytania odnośnie szkół podstawowych Nr 44 i 30 w Rudzie Śląskiej 1.

1 2 3 4 5 6 następna