Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2013 09:52 SP.0050.1.9.2013 9.2013 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
31.01.2013 09:51 SP.0050.1.8.2013 8.2013 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.01.2013 18:00 SP.0050.1.7.2013 7.2013 w sprawie wprowadzenia Standardów Jakości Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.01.2013 09:26 SP.0050.1.6.2013 6.2013 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Referatu Biuro Obsługi Mieszkańców w Kancelarii Urzędu Miasta z Archiwum (...)
23.01.2013 14:26 SP.0050.1.5.2013 5.2013 w sprawie określenia procedury dotyczącej zawierania, realizacji oraz obiegu i kontroli umów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.01.2013 14:25 SP.0050.1.4.2013 4.2013 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, którego zadania po likwidacji (...)
23.01.2013 14:22 SP.0050.1.3.2013 3.2013 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich w (...)
23.01.2013 13:56 SP.0050.1.2.2013 2.2013 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich z Archiwum (...)
16.01.2013 13:03 SP.0050.1.1.2013 1.2013 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w (...)