Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2013 14:43 296/XXI/2000 Uchwała Nr 296/XXI/2000 w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Chrobrego 1.
21.01.2013 14:39 295/XXI/2000 Uchwała Nr 295/XXI/2000 w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Joanny 14 a.
21.01.2013 14:31 294/XXI/2000 Uchwała Nr 294/XXI/2000 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 39 w Rudzie Śląskiej, przy ul. Karola Goduli 26.
21.01.2013 14:26 293/XXI/2000 Uchwała Nr 293/XXI/2000 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 w Rudzie Śląskiej, przy ul. Królowej Jadwigi 18.
21.01.2013 14:09 292/XXI/2000 Uchwała Nr 292/XXI/2000 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 33 w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bujoczka 2.
21.01.2013 14:07 291/XXI/2000 Uchwała Nr 291/XXI/2000 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rudzie Śląskiej, przy ul. Kalinowej 10.
21.01.2013 13:26 290/XXI/2000 Uchwała Nr 290/XXI/2000 w sprawie: upoważnienia dyrektorów szkół zawodowych do powoływania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.
21.01.2013 13:22 289/XXI/2000 Uchwała Nr 289/XXI/2000 w sprawie: powołania na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przystosowania zawodowego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika
21.01.2013 13:20 288/XXI/2000 Uchwała Nr 288/XXI/2000 w sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością lub w zarządzie Miasta.
21.01.2013 13:17 287/XXI/2000 Uchwała Nr 287/XXI/2000 w sprawie: przyjęcia programu remontów i modernizacji mieszkalnych budynków komunalnych oraz budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto posiada udziały.
21.01.2013 13:13 286/XXI/2000 Uchwała Nr 286/XXI/2000 w sprawie: określenia zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Miasta
21.01.2013 13:11 285/XXI/2000 Uchwała Nr 285/XXI/2000 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego na terenie Miasta Ruda Śląska.
21.01.2013 13:06 284/XXI/2000 Uchwała Nr 284/XXI/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 r.
21.01.2013 13:03 283/XXI/2000 Uchwała Nr 283/XXI/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 r.
21.01.2013 12:54 282/XXI/99 Uchwala Nr 282/XXI/2000 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 99/IX/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.04.1999 roku.
21.01.2013 12:47 281/XXI/2000 Uchwała Nr 281/XXI/2000 w sprawie: ustanowienia honorowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
21.01.2013 12:30 280/XXI/2000 Uchwała Nr 280/XXI/2000 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.05.1998 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładów niepieniężnych