Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2013 16:55 SP.0050.2.93.2013 93.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Zofii Nałkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
28.02.2013 16:53 SP.0050.2.92.2013 92.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Renowacja elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 11-13 w (...)
28.02.2013 16:52 SP.0050.2.91.2013 91.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
26.02.2013 12:18 SP.0050.2.90.2013 90.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska”
26.02.2013 12:17 SP.0050.2.89.2013 89.2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 60/1000 w prawie własności nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki 14 w Zabrzu na rzecz (...)
26.02.2013 12:15 SP.0050.2.88.2013 88.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz (...)
26.02.2013 12:14 SP.0050.2.87.2013 87.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości (...)
26.02.2013 12:03 SP.0050.2.86.2013 86.2013 w sprawie powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia regulaminu jej działania
20.02.2013 12:01 SP.0050.2.85.2013 85.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości gruntnowych zajętych pod drogi (...)
20.02.2013 12:00 SP.0050.2.84.2013 84.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Piotra Niedurnego nr 51 w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu
20.02.2013 11:59 SP.0050.2.83.2013 83.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Piotra Niedurnego nr 51 w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu
20.02.2013 11:57 SP.0050.2.82.2013 82.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 04 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej- Halembie
20.02.2013 11:56 SP.0050.2.81.2013 81.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej –Bielszowicach
20.02.2013 11:50 SP.0050.2.80.2013 80.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ROWEREM PRZEZ MIASTO - trasy rowerowe na terenie miasta (...)
20.02.2013 11:49 SP.0050.2.79.2013 79.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.52.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.02.2013r. w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius - (...)
20.02.2013 11:46 SP.0050.2.78.2013 78.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
14.02.2013 17:11 SP.0050.2.77.2013 77.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z (...)
14.02.2013 17:10 SP.0050.2.76.2013 76.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu z zakresu spraw społecznych pn. „ Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się (...)
14.02.2013 17:09 SP.0050.2.75.2013 75.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
14.02.2013 17:08 SP.0050.2.74.2013 74.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
14.02.2013 17:07 SP.0050.2.73.2013 73.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie (...)"
14.02.2013 17:06 SP.0050.2.72.2013 72.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla Mieszkańców Rudy Śląskiej”
14.02.2013 16:55 SP.0050.2.71.2013 71.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
14.02.2013 16:43 SP.0050.2.70.2013 70.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności (...)"
14.02.2013 16:42 SP.0050.2.69.2013 69.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w (...)
14.02.2013 16:41 SP.0050.2.68.2013 68.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
14.02.2013 16:39 SP.0050.2.67.2013 67.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Diabetycy 2013”
14.02.2013 16:38 SP.0050.2.66.2013 66.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
14.02.2013 16:37 SP.0050.2.65.2013 65.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
14.02.2013 16:36 SP.0050.2.64.2013 64.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
14.02.2013 16:35 SP.0050.2.63.2013 63.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Godne życie i umieranie”
14.02.2013 16:34 SP.0050.2.62.2013 62.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
14.02.2013 16:33 SP.0050.2.61.2013 61.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"ROWEREM PRZEZ MIASTO - trasy rowerowe na terenie miasta (...)
14.02.2013 16:32 SP.0050.2.60.2013 60.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska"
14.02.2013 16:31 SP.0050.2.59.2013 59.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (...)"
14.02.2013 16:24 SP.0050.2.58.2013 58.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)"
14.02.2013 16:23 SP.0050.2.57.2013 57.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
14.02.2013 16:22 SP.0050.2.56.2013 56.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
14.02.2013 16:20 SP.0050.2.55.2013 55.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
07.02.2013 16:19 SP.0050.2.54.2013 54.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
07.02.2013 16:18 SP.0050.2.53.2013 53.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
07.02.2013 16:12 SP.0050.2.52.2013 52.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
07.02.2013 16:11 SP.0050.2.51.2013 51.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
07.02.2013 16:10 SP.0050.2.50.2013 50.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
07.02.2013 16:09 SP.0050.2.49.2013 49.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę pasa drogowego ul. Wysokiej w Rudzie (...)
07.02.2013 16:08 SP.0050.2.48.2013 48.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabudowa windy w budynku Gimnazjum nr 9 w Rudzie (...)
07.02.2013 16:07 SP.0050.2.47.2013 47.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości gruntowych: 1. zajętych pod drogi (...)
07.02.2013 16:04 SP.0050.2.46.2013 46.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
07.02.2013 16:03 SP.0050.2.00045.2013 45.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę placu zabaw na terenie Parku Dworskiego przy ul. (...)
07.02.2013 16:00 SP.0050.2.44.2013 44.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej