Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2013 12:27 SP.0050.3.29.2013 29.2013 w sprawie wykonania Uchwały PR.0007.24.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
11.03.2013 12:26 SP.0050.3.28.2013 28.2013 w sprawie wykonania Uchwały PR.0007.25.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na (...)
11.03.2013 12:25 SP.0050.3.27.2013 27.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
11.03.2013 12:23 SP.0050.3.26.2013 26.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
11.03.2013 12:21 SP.0050.3.25.2013 25.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
11.03.2013 12:19 SP.0050.3.24.2013 24.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
11.03.2013 12:16 SP.0050.3.23.2013 23.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
11.03.2013 12:15 SP.0050.3.22.2013 22.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.03.2013 12:14 SP.0050.3.21.2013 21.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.02.2013 17:05 SP.0050.3.20.2013 20.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.02.2013 17:04 SP.0050.3.19.2013 19.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.02.2013 17:03 SP.0050.3.18.2013 18.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.02.2013 17:02 SP.0050.3.17.2013 17.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
20.02.2013 12:24 SP.0050.3.16.2013 16.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
20.02.2013 12:23 SP.0050.3.15.2013 15.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
20.02.2013 12:22 SP.0050.3.14.2013 14.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
20.02.2013 12:20 SP.0050.3.13.2013 13.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
20.02.2013 12:19 SP.0050.3.12.2013 12.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
20.02.2013 12:06 SP.0050.3.11.2013 11.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.02.2013 17:28 SP.0050.3.10.2013 10.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.02.2013 17:14 SP.0050.3.9.2013 9.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.02.2013 16:40 SP.0050.3.8.2013 8.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2013 16:39 SP.0050.3.00007.2013 7.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.6.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i zadaniami w ramach (...)
07.02.2013 16:37 SP.0050.3.6.2013 6.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.5.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2013 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013