Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2013 13:01 371/XXVIII/2000 Uchwała Nr 371/XXVIII/2000 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej.
13.02.2013 13:00 370/XXVIII/2000 Uchwała Nr 370/XXVIII/2000 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej.
13.02.2013 12:58 369/XXVIII/2000 Uchwała Nr 369/XXVIII/2000 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty.
13.02.2013 12:56 368/XXVIII/2000 Uchwała nr 368/XXVIII/2000 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty.
13.02.2013 12:54 367/XXVIII/2000 Uchwała Nr 367/XXVIII/2000 w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.02.2013 12:50 366/XXVIII/2000 Uchwała nr 366/XXVIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
13.02.2013 12:40 365/XXVIII/2000 Uchwała nr 365/XXVIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków
13.02.2013 12:29 364/XXVIII/2000 Uchwała Nr 364/XXVIII/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
13.02.2013 12:27 363/XXVIII/2000 Uchwała Nr 363/XXVIII/2000 w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta Ruda Śląska do podpisania umowy o współpracy z Miastem Vibo Valentia we Włoszech.
13.02.2013 12:23 362/XXVIII/2000 Uchwała nr 362/XXVIII/2000 w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta Ruda Śląska do podpisania umowy partnerskiej z Miastem Levice w Słowacji.
13.02.2013 12:18 361/XXVIII/2000 Uchwała Nr 361/XXVIII/2000 w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta Ruda Śląska do podpisania umowy o współpracy z Miastem Papenburg.
13.02.2013 12:10 360/XXVIII/2000 Uchwała Nr 360/XXVIII/2000 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.03.1998 r. Nr 430/LVII/98
13.02.2013 12:06 359/XXVIII/2000 Uchwała Nr 359/XXVIII/2000 w sprawie: porozumienia Miasta Ruda Śląska z Miastem Bytom w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu kształcenia młodzieży z Rudy Śląskiej
13.02.2013 12:04 358/XXVIII/2000 Uchwała Nr 358/XXVIII/2000 w sprawie: aktu założycielskiego - Policealnego Studium Zawodowego, które staje się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Rudzie Śląskiej.
13.02.2013 12:01 357/XXVIII/2000 Uchwała Nr 357/XXVIII/2000 w sprawie: aktu założycielskiego - Policealnego Studium Zawodowego, które staje się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej.
13.02.2013 11:56 356/XXVIII/2000 Uchwała Nr 356/XXVIII/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 rok.
13.02.2013 11:45 355/XXVIII/2000 Uchwała Nr 355/XXVIII/2000 w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o charakterze publicznym w mieście Ruda Śl.
13.02.2013 11:42 354/XXVIII/2000 Uchwała Nr 354/XXVIII/2000 w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o charakterze publicznym w mieście Ruda Śl.
13.02.2013 11:39 353/XXVIII/2000 Uchwała Nr 353/XXVIII/2000 w sprawie: zmiany uchwały Nr 175/XXIV/95 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 30.11.1995 r. w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pn. "Miejski Ośrodek Kultury"
13.02.2013 11:38 352/XXVIII/2000 Uchwała Nr 352/XXVIII/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
13.02.2013 11:35 351/XXVIII/2000 Uchwała Nr 351/XXVIII/2000 w sprawie: zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
13.02.2013 11:34 350/XXVIII/2000 Uchwała nr 350/XXVIII/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 r.
13.02.2013 11:32 349/XXVIII/2000 Uchwała Nr 349/XXVIII/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
13.02.2013 11:21 348/XXVIII/2000 Uchwała nr 348/XXVIII/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.