Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2013 10:14 397/XXIX/2000 Uchwała Nr 397/XXIX/2000 w sprawie: zmiany w Statucie Miasta Ruda Śląska.
14.02.2013 10:12 396/XXIX/2000 Uchwała Nr 396/XXIX/2000 w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Rudzie Śląskiej.
14.02.2013 10:10 395/XXIX/2000 Uchwała Nr 395/XXIX/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
14.02.2013 10:09 394/XXIX/2000 Uchwała nr 394/XXIX/2000 w sprawie: zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
14.02.2013 10:07 393/XXIX/2000 Uchwała nr 393/XXIX/2000 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych za udzial w pracach Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej i jej organach.
14.02.2013 10:02 392/XXIX/2000 Uchwała Nr 392/XXIX/2000 w sprawie: zmniejszenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta, celem dostosowania go do wymogów ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
14.02.2013 09:58 391/XXIX/2000 Uchwała Nr 391/XXIX/2000 w sprawie: przystąpienia do sprządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Kochłowice w Rudzie Śląskiej.
14.02.2013 09:56 390/XXIX/2000 Uchwała Nr 390/XXIX/2000 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek.
14.02.2013 09:53 389/XXIX/2000 Uchwała Nr 389/XXIX/2000 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych - Ruda Południowa w Rudzie Śląskiej.
14.02.2013 09:44 388/XXIX/2000 Uchwała Nr 388/XXIX/2000 w sprawie: zmiany uchwały nr 354/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o charakterze publicznym
14.02.2013 09:21 387/XXIX/2000 Uchwała Nr 387/XXIX/2000 w sprawie: zmian numerów, granic, obwodów do głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 09:18 386/XXIX/2000 Uchwała Nr 386/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 09:12 385/XXIX/2000 Uchwała Nr 385/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 09:04 384/XXIX/2000 Uchwała Nr 384/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 09:00 383/XXIX/2000 Uchwała Nr 383/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
13.02.2013 15:55 382/XXIX/2000 Uchwała Nr 382/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej
13.02.2013 15:52 381/XXIX/2000 Uchwała Nr 381/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
13.02.2013 15:49 380/XXIX/2000 Uchwała Nr 380/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks.Niedzieli
13.02.2013 15:46 379/XXIX/2000 Uchwała Nr 379/XXIX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
13.02.2013 15:44 378/XXIX/2000 Uchwała nr 378/XXIX/2000 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Diagnostyki w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solskiego 15.
13.02.2013 15:42 377/XXIX/2000 Uchwała Nr 377/XXIX/2000 w sprawie: nadania Statutu Dziennemu Ośrodkowi Opiekuńczemu dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
13.02.2013 15:40 376/XXIX/2000 Uchwała nr 376/XXIX/2000 w sprawie: nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej Nr 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
13.02.2013 15:27 375/XXIX/2000 Uchwała Nr 375/XXIX/2000 w sprawie: nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
13.02.2013 15:25 374/XXIX/2000 Uchwała Nr 374/XXIX/2000 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie.
13.02.2013 15:22 373/XXIX/2000 Uchwała nr 373/XXIX/2000 w sprawie: nadania Statutu Dziennemu Ośrodkowi Opiekuńczemu dla Dzieci do Lat Trzech Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.
13.02.2013 15:21 372/XXIX/2000 Uchwała Nr 372/XXIX/2000 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej - Bykowinie.