Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2013 14:40 428/XXX/2000 Uchwała Nr 428/XXX/2000 w sprawie: opracowania koncepcji reorganizacji systemu zarządania oświatą w mieście Ruda Śląska.
14.02.2013 14:38 427/XXX/2000 Uchwała Nr 427/XXX/2000 w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
14.02.2013 14:37 426/XXX/2000 Uchwała Nr 426/XXX/2000 w sprawie: dokonania analizy wydatków budżetowych w celu zmiany ich struktury.
14.02.2013 14:34 425/XXX/2000 Uchwała Nr 425/XXX/2000 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej i jej organach.
14.02.2013 14:32 424/XXX/2000 Uchwała Nr 424/XXX/2000 w sprawie: uzupełnienia składów komisji stałych Rady Miejskiej.
14.02.2013 14:29 423/XXX/2000 Uchwała Nr 423/XXX/2000 w sprawie: ustalenia wysokości poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Nr 2 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
14.02.2013 14:25 422/XXX/2000 Uchwała Nr 422/XXX/2000 w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000 SP ZOZ Szpital Miejski Nr 2
14.02.2013 14:21 421/XXX/2000 Uchwała Nr 421/XXX/2000 w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000 SP ZOZ Szpital Miejski Nr 1
14.02.2013 14:18 420/XXX/2000 Uchwała Nr 420/XXX/2000 w sprawie: aktu założycielskiego, nadania statutu oraz określenia formy organizacyjno - prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych Centrum Kształcenia Praktycznego
14.02.2013 14:15 419/XXX/2000 Uchwała Nr 419/XXX/2000 w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno-prawnej
14.02.2013 14:07 418/XXX/2000 Uchwała Nr 418/XXX/2000 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej
14.02.2013 13:46 417/XXX/2000 Uchwała Nr 417/XXX/2000 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej
14.02.2013 13:43 416/XXX/2000 Uchwała Nr 416/XXX/2000 w sprawie: nadania Statutu Muzeum Miejskiemu im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.
14.02.2013 13:41 415/XXX/2000 Uchwała Nr 415/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:38 414/XXX/2000 Uchwała Nr 414/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:36 413/XXX/2000 Uchwała Nr 413/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:33 412/XXX/2000 Uchwała Nr 412/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:26 411/XXX/2000 Uchwała Nr 411/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdnia finansowego za 1999 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:22 410/XXX/2000 Uchwała Nr 410/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:19 409/XXX/2000 Uchwała Nr 409/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:17 408/XXX/2000 Uchwała Nr 408/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 13:06 407/XXX/2000 Uchwała Nr 407/XXX/2000 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14.02.2013 13:04 406/XXX/2000 Uchwała Nr 406/XXX/2000 w sprawie: zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2000.
14.02.2013 13:03 405/XXX/2000 Uchwała Nr 405/XXX/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 r.
14.02.2013 13:00 404/XXX/2000 Uchwała Nr 404/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego nr 2 z siedzibą przy ul. Lipa 2.
14.02.2013 12:57 403/XXX/2000 Uchwała Nr 403/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29.
14.02.2013 10:43 402/XXX/2000 Uchwała Nr 402/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6.
14.02.2013 10:40 401/XXX/2000 Uchwała Nr 401/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.02.2013 10:37 400/XXX/2000 Uchwała Nr 400/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
14.02.2013 10:35 399/XXX/2000 Uchwała Nr 399/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
14.02.2013 10:31 398/XXX/2000 Uchwała Nr 398/XXX/2000 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej