Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2013 10:26 495/XXXIV/2000 Uchwała Nr 495/XXXIV/2000 w sprawie: wprowadzenia na 2001 rok limitu wydawania nowych zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką na obszarze miasta Ruda Śląska.
26.02.2013 10:20 494/XXXIV/2000 Uchwała Nr 494/XXXIV/2000 w sprawie: zmiany uchwały nr 236/XVII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 1999 r.
26.02.2013 10:12 493/XXXIV/2000 Uchwała Nr 493/XXXIV/2000 w sprawie: zmiany uchwały nr 325/XLII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.02.1997 r.
26.02.2013 10:09 492/XXXIV/2000 Uchwała Nr 492/XXXIV/2000 w sprawie: reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
26.02.2013 10:07 491/XXXIV/2000 Uchwała Nr 491/XXXIV/2000 w sprawie: nawiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
26.02.2013 10:02 490/XXXIV/2000 Uchwała Nr 490/XXXIV/2000 w sprawie: uzupełnienia składów komisji stałych Rady Miejskiej.
26.02.2013 09:59 489/XXIV/2000 Uchwała Nr 489/XXXIV/2000 w sprawie: zaakceptowania likwidacji Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej.
26.02.2013 09:55 488/XXXIV/2000 Uchwała Nr 488/XXXIV/2000 w sprawie: przyjęcia zmian i jednolitego tekstu statutu Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej.
26.02.2013 09:53 487/XXXIV/2000 Uchwała Nr 487/XXXIV/2000 w sprawie: wyrażenia zgody na reprezentowanie miasta Ruda Śląska na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.
26.02.2013 09:52 486/XXXIV/2000 Uchwała Nr 486/XXXIV/2000 w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ruda Śląska.
26.02.2013 09:46 485/XXXIV/2000 Uchwała Nr 485/XXXIV/2000 w sprawie: zmiany uchwały Nr 271/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r.
26.02.2013 09:43 484/XXXIV/2000 Uchwała Nr 484/XXXIV/2000 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej
26.02.2013 09:35 483/XXXIV/2000 Uchwała Nr 483/XXXIV/2000 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej
26.02.2013 09:31 482/XXXIV/2000 Uchwała Nr 482/XXXIV/2000 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno - prawnej
26.02.2013 09:28 481/XXXIV/2000 Uchwała Nr 481/XXXIV/2000 w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
26.02.2013 09:26 480/XXXIV/2000 Uchwała Nr 480/XXXIV/2000 w sprawie: likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
26.02.2013 09:22 479/XXXIV/2000 Uchwała Nr 479/XXXIV/2000 w sprawie: zmiany uchwały Nr 257/XIX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.01.2000 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego w roku 2000.
26.02.2013 09:18 478/XXXIV/2000 Uchwała Nr 478/XXXIV/2000 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2000 r.
26.02.2013 09:16 477/XXXIV/2000 Uchwała Nr 477/XXXIV/2000 w sprawie: udzielenia dotacji przedmiotowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzonego jako zakład budżetowy oraz ustalania stawek tych dotacji.
26.02.2013 09:15 476/XXXIV/2000 Uchwała Nr 476/XXXIV/2000 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
26.02.2013 09:12 475/XXXIV/2000 Uchwała Nr 475/XXXIV/2000 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
26.02.2013 09:07 474/XXXIV/2000 Uchwała Nr 474/XXXIV/2000 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ruda Śląska na 2001 r.
26.02.2013 09:04 473/XXXIV/2000 Uchwała Nr 473/XXXIV/2000 w sprawie: podatku od posiadania psów na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2001.
26.02.2013 09:01 472/XXXIV/2000 Uchwała Nr 472/XXXIV/2000 w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska na 2001 r.
26.02.2013 08:59 471/XXXIV/2000 Uchwała Nr 471/XXXIV/2000 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej.
18.02.2013 13:09 470/XXXIV/2000 Uchwała Nr 470/XXXIV/2000 w sprawie: zmiany uchwały Nr 436/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26 października 2000 r. dot. zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
18.02.2013 13:08 469/XXXIV/2000 Uchwała Nr 469/XXXIV/2000 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na 2000 r.
18.02.2013 13:06 468/XXXIV/2000 Uchwała Nr 468/XXXIV/2000 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
18.02.2013 13:05 467/XXXIV/2000 Uchwała Nr 467/XXXIV/2000 w sprawie: zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2000.
18.02.2013 13:03 466/XXXIV/2000 Uchwała nr 466/XXXIV/2000 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa.