Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2013 14:25 PR.0007.43.2013 Uchwała Nr PR.0007.43.2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 14:23 PR.0007.42.2013 Uchwała Nr PR.0007.42.2013 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 14:21 PR.0007.41.2013 Uchwała Nr PR.0007.41.2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 14:20 PR.0007.40.2013 Uchwała Nr PR.0007.40.2013 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 14:18 PR.0007.39.2013 Uchwała Nr PR.0007.39.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 14:15 PR.0007.38.2013 Uchwała Nr PR.0007.38.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 14:07 PR.0007.37.2013 Uchwała Nr PR.0007.37.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 14:05 PR.0007.36.2013 Uchwała Nr PR.0007.36.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 14:04 PR.0007.35.2013 Uchwała Nr PR.0007.35.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 13:59 PR.0007.34.2013 Uchwała Nr PR.0007.34.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 13:43 PR.0007.33.2013 Uchwała Nr PR.0007.33.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 13:40 PR.0007.32.2013 Uchwała Nr PR.0007.32.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
06.03.2013 13:37 PR.0007.31.2013 Uchwała Nr PR.0007.31.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu Komisji na rok 2013.
06.03.2013 13:34 PR.0007.30.2013 Uchwała Nr PR.0007.30.2013 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
06.03.2013 13:15 PR.0007.29.2013 Uchwała Nr PR.0007.29.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych
06.03.2013 13:07 PR.0007.28.2013 Uchwała Nr PR.0007.28.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 10 lat lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzie Śląskiej
06.03.2013 13:04 PR.0007.27.2013 Uchwała Nr PR.0007.27.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
06.03.2013 12:49 PR.0007.26.2013 Uchwała Nr PR.0007.26.2013 zmianiająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
06.03.2013 12:31 PR.0007.25.2013 Uchwała Nr PR.0007.25.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok.
06.03.2013 12:29 PR.0007.24.2013 Uchwała Nr PR.0007.24.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
06.03.2013 12:27 PR.0007.23.2013 Uchwała Nr PR.0007.23.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 12:21 PR.0007.22.2013 Uchwała Nr PR.0007.22.2013 w sprawie zmiany uchwaly Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 12:16 PR.0007.21.2013 Uchwała Nr PR.0007.21.2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
06.03.2013 12:14 PR.0007.20.2013 Uchwała Nr PR.0007.20.2013 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.