Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2013 13:34 SP.0050.2.146.2013 146.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
04.04.2013 17:51 SP.0050.2.145.2013 145.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
04.04.2013 17:50 SP.0050.2.144.2013 144.2013 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
04.04.2013 17:49 SP.0050.2.143.2013 143.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych"
04.04.2013 17:48 SP.0050.2.142.2013 142.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego"
04.04.2013 17:46 SP.0050.2.141.2013 141.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa placów zabaw w ramach programu (...)
28.03.2013 17:40 SP.0050.2.140.2013 140.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 (...)
28.03.2013 17:39 SP.0050.2.138.2013 138.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wakacje ze zdrowiem"
28.03.2013 17:39 SP.0050.2.139.2013 139.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wakacje ze zdrowiem”
28.03.2013 17:38 SP.0050.2.137.2013 137.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska"
28.03.2013 17:33 SP.0050.2.136.2013 136.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2013"
28.03.2013 17:31 SP.0050.2.135.2013 135.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
28.03.2013 17:30 SP.0050.2.134.2013 134.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 4173 położonej przy ulicy Jasnej w (...)
28.03.2013 17:29 SP.0050.2.133.2013 133.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1037 położonej przy ulicy Komuny Paryskiej
28.03.2013 17:28 SP.0050.2.132.2013 132.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonych numeremi geodezyjnymi 1367/172, 1369/132, 1364/134, (...)
28.03.2013 17:27 SP.0050.2.131.2013 131.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1487/39 położonej przy ulicy Panewnickiej
28.03.2013 17:23 SP.0050.2.130.2013 130.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 2797/207 położonej przy ulicy 1 Maja (...)
28.03.2013 17:22 SP.0050.2.129.2013 129.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 3732/88 położonej przy ulicy Nowy (...)
28.03.2013 17:21 SP.0050.2.128.2013 128.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 2261/32 położonej przy ulicy (...)
28.03.2013 17:20 SP.0050.2.127.2013 127.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1332/43 położonej przy ulicy (...)
28.03.2013 17:19 SP.0050.2.126.2013 126.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.03.2013 17:06 SP.0050.2.125.2013 125.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg, na obszarze miasta Ruda (...)
28.03.2013 17:03 SP.0050.2.124.2013 124.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości (...)
28.03.2013 17:00 SP.0050.2.123.2013 123.2013 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda
28.03.2013 16:57 SP.0050.2.122.2013 122.2013 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
25.03.2013 09:25 SP.0050.2.121.2013 121.2013 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczacych wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami (...)
25.03.2013 09:23 SP.0050.2.120.2013 120.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (...)".
25.03.2013 09:22 SP.0050.2.119.2013 119.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowę placu zabaw na terenie Plant Kochłowice (...)
25.03.2013 09:21 SP.0050.2.118.2013 118.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:termomodernizację budynku ZSzP nr 2 przy ul. Glinianej 2 (...)
25.03.2013 09:20 SP.0050.2.117.2013 117.2013 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PM Ruda Śląska
22.03.2013 10:04 SP.0050.2.116.2013 116.2013 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
22.03.2013 09:59 SP.0050.2.115.2013 115.2013 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
22.03.2013 09:56 SP.0050.2.114.2013 114.2013 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
22.03.2013 09:54 SP.0050.2.113.2013 113.2013 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
22.03.2013 09:52 SP.0050.2.112.2013 112.2013 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (...)
22.03.2013 09:50 SP.0050.2.111.2013 111.2013 w sprawieustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej (...)
22.03.2013 09:47 SP.0050.2.110.2013 110.2013 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. (...)
22.03.2013 09:44 SP.0050.2.109.2013 109.2013 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS-Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętrze Serce Jezusa" (...) przy ul.Kłodnickiej 103.
15.03.2013 13:21 SP.0050.2.108.2013 108.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z (...)
15.03.2013 13:20 SP.0050.2.107.2013 107.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku (...)
15.03.2013 13:19 SP.0050.2.106.2013 106.2013 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w (...)
15.03.2013 13:18 SP.0050.2.105.2013 105.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę 40 ogródków działkowych oraz składników (...)
15.03.2013 13:13 SP.0050.2.104.2013 104.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta (...)
15.03.2013 13:12 SP.0050.2.103.2013 103.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.92.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
11.03.2013 12:11 SP.0050.2.102.2013 102.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie placu Jana Pawła II – rynek miejski"
11.03.2013 12:10 SP.0050.2.101.2013 101.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (...)
11.03.2013 12:08 SP.0050.2.100.2013 100.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1(...)
11.03.2013 12:07 SP.0050.2.99.2013 99.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (...)
11.03.2013 12:06 SP.0050.2.98.2013 98.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Obsługa czystościowa miejskich imprez plenerowych"
11.03.2013 12:04 SP.0050.2.97.2013 97.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość (...)

1 2 następna