Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2013 17:56 SP.0050.3.56.2013 56.2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.3.47.2013 r. Prezydenta Miasta z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
04.04.2013 17:55 SP.0050.3.55.2013 55.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 r.
04.04.2013 17:54 SP.0050.3.54.2013 54.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.03.2013 18:06 SP.0050.3.53.2013 53.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.03.2013 18:05 SP.0050.3.52.2013 52.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.03.2013 18:04 SP.0050.3.51.2013 51.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.03.2013 18:03 SP.0050.3.49.2013 49.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.03.2013 18:03 SP.0050.3.50.2013 50.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
28.03.2013 18:02 SP.0050.3.48.2013 48.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.03.2013 18:01 SP.0050.3.47.2013 47.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.03.2013 18:00 SP.0050.3.46.2013 46.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.03.2013 17:58 SP.0050.3.44.2013 44.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.03.2013 17:58 SP.0050.3.45.2013 45.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.03.2013 17:57 SP.0050.3.43.2013 43.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.03.2013 17:56 SP.0050.3.42.2013 42.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.46.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2013 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta (...)
28.03.2013 17:54 SP.0050.3.41.2013 41.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.45.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2013 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.03.2013 17:44 SP.0050.3.00040.2013 40.2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2012 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej (...)
22.03.2013 10:40 SP.0050.3.39.2013 39.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.03.2013 10:38 SP.0050.3.38.2013 38.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.03.2013 10:26 SP.0050.3.37.2013 37.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dot. przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zad. rządowych
22.03.2013 10:25 SP.0050.3.36.2013 36.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.03.2013 10:24 SP.0050.3.35.2013 35.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.dot. przeniesień pomiedzy paragrafami.
22.03.2013 10:22 SP.0050.3.34.2013 34.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
15.03.2013 13:28 SP.0050.3.33.2013 33.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
15.03.2013 13:27 SP.0050.3.32.2013 32.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2013 13:26 SP.0050.3.31.2013 31.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
15.03.2013 13:25 SP.0050.3.30.2013 30.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie