Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2013 10:42 PR.0007.67.2013 uchwała Nr PR.0007.67.2013 w sprawie nadania nazwy rondu w Rudzie Śląskiej - Halembie
05.04.2013 13:12 PR.0007.66.2013 uchwała Nr PR.0007.66.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.235.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim ...
27.03.2013 09:03 PR.0007.65.2013 Uchwała Nr PR.0007.65.2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
27.03.2013 09:02 PR.0007.64.2013 Uchwała Nr PR.0007.64.2013 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
27.03.2013 09:01 PR.0007.63.2013 Uchwała Nr PR.0007.63.2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
27.03.2013 08:59 PR.0007.62.2013 Uchwała Nr PR.0007.62.2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
27.03.2013 08:58 PR.0007.61.2013 Uchwała Nr PR.0007.61.2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
27.03.2013 08:54 PR.0007.60.2013 Uchwała Nr PR.0007.60.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.240.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu...
27.03.2013 08:50 PR.0007.59.2013 Uchwała Nr PR.0007.59.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ...
27.03.2013 08:49 PR.0007.58.2013 Uchwała Nr PR.0007.58.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Edmunda Kokota
27.03.2013 08:48 PR.0007.57.2013 Uchwała Nr PR.0007.57.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Bukowej
27.03.2013 08:46 PR.0007.56.2013 Uchwała Nr PR.0007.56.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie al. Piastów Śląskich ...
27.03.2013 08:45 PR.0007.55.2013 Uchwała Nr PR.0007.55.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulicy Ptasiej
27.03.2013 08:42 PR.0007.54.2013 Uchwała Nr PR.0007.54.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulic Halembskiej i Mazurskiej
27.03.2013 08:40 PR.0007.53.2013 Uchwała Nr PR.0007.53.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ul. Leśnej, rejonie ...
27.03.2013 08:38 PR.0007.52.2013 Uchwała Nr PR.0007.52.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie na terenie usytuowanym w rejonie ...
27.03.2013 08:36 PR.0007.51.2013 Uchwała Nr PR.0007.51.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, w rejonie ulic ...
27.03.2013 08:34 PR.0007.50.2013 Uchwała Nr PR.0007.50.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Blielszowicach, przy ul. Basenowej
27.03.2013 08:31 PR.0007.49.2013 Uchwała Nr PR.0007.49.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzie Śląskiej ...*
27.03.2013 08:26 PR.0007.48.2013 Uchwała Nr PR.0007.48.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
27.03.2013 08:24 PR.0007.47.2013 Uchwała Nr PR.0007.47.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
27.03.2013 08:22 PR.0007.46.2013 Uchwała Nr PR.0007.46.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
27.03.2013 08:20 PR.0007.45.2013 Uchwała Nr PR.0007.45.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
27.03.2013 08:18 PR.0007.44.2013 Uchwała Nr PR.0007.44.2013 w sprawie odwołania radnego Władysława Dryi z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska oraz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska