Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2013 12:05 SP.0050.2.186.2013 186.2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "RUDA-2013"
06.05.2013 12:04 SP.0050.2.185.2013 185.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "nadzór inwestorski dla zadania związanego z budową (...)
06.05.2013 12:03 SP.0050.2.184.2013 184.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ostetecznych podziałów nieruchomości (...)
06.05.2013 12:02 SP.0050.2.183.2013 183.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Dni Profilaktyki"
06.05.2013 12:01 SP.0050.2.182.2013 182.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Dni Profilaktyki"
06.05.2013 11:55 SP.0050.2.181.2013 181.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego (...)
29.04.2013 16:00 SP.0050.2.180.2013 180.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego (...)
29.04.2013 15:59 SP.0050.2.179.2013 179.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
29.04.2013 15:58 SP.0050.2.178.2013 178.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
29.04.2013 15:57 SP.0050.2.177.2013 177.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
29.04.2013 15:56 SP.0050.2.176.2013 176.2013 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla niepublicznych przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2013.
29.04.2013 15:54 SP.0050.2.175.2013 175.2013 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.151.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
29.04.2013 15:53 SP.0050.2.174.2013 174.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
29.04.2013 15:52 SP.0050.2.173.2013 173.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
29.04.2013 15:49 SP.0050.2.172.2013 172.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
29.04.2013 15:48 SP.0050.2.171.2013 171.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
29.04.2013 15:47 SP.0050.2.170.2013 170.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
29.04.2013 15:46 SP.0050.2.169.2013 169.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
29.04.2013 15:45 SP.0050.2.168.2013 168.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie tablic rejestracyjnych dla (...)".
29.04.2013 15:44 SP.0050.2.167.2013 167.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na (...)
29.04.2013 15:43 SP.0050.2.166.2013 166.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Piastowskiej nr 7, 7A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
29.04.2013 15:42 SP.0050.2.165.2013 165.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jerzego Kukuczki nr 1, 1A, 1B w Rudzie Śląskiej - Halembie
29.04.2013 15:41 SP.0050.2.164.2013 164.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota - Wysokiej z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
29.04.2013 15:40 SP.0050.2.163.2013 163.2013 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształecenie pobieranych przez szkoły wyższe (...)
18.04.2013 16:48 SP.0050.2.162.2013 162.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wycinkę drzew na terenie miasta Ruda Śląska"
18.04.2013 16:47 SP.0050.2.161.2013 161.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z (...)
18.04.2013 16:46 SP.0050.2.160.2013 160.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w trzech salach zajęć w budynku (...)
18.04.2013 16:44 SP.0050.2.159.2013 159.2013 w sprawie nabycia od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego (...)
18.04.2013 16:43 SP.0050.2.158.2013 158.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
18.04.2013 16:27 SP.0050.2.157.2013 157.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego nr 50, 50A oraz Piotra Niedurnego nr 50B, 50C w Rudzie Śląskiej
18.04.2013 16:26 SP.0050.2.156.2013 156.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Józefa Szafranka nr 10 i ulicy Józefa Szafranka 12 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
18.04.2013 16:08 SP.0050.2.155.2013 155.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Józefa Szafranka nr 14 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
18.04.2013 16:07 SP.0050.2.154.2013 154.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowych budowlano (...)
11.04.2013 13:46 SP.0050.2.153.2013 153.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulicy Dworcowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
11.04.2013 13:45 SP.0050.2.152.2013 152.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej z przeznaczeniem na poprawienie (...)
11.04.2013 13:44 SP.0050.2.151.2013 151.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na (...)
11.04.2013 13:41 SP.0050.2.150.2013 150.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
11.04.2013 13:40 SP.0050.2.149.2013 149.2013 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi Nr 2927 S Żernica - Nieborowice, Nr 2975 S ul. Wielopole w Pilchowicach oraz Nr 2976 S (...)
11.04.2013 13:38 SP.0050.2.148.2013 148.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie ostatecznego podziału (...)".
11.04.2013 13:35 SP.0050.2.147.2013 147.2013 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa (...)