Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2013 12:43 SP.0050.3.93.2013 93.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.05.2013 12:39 SP.0050.3.92.2013 92.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.05.2013 12:38 SP.0050.3.91.2013 91.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.05.2013 12:36 SP.0050.3.90.2013 90.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.05.2013 12:35 SP.0050.3.89.2013 89.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.05.2013 12:34 SP.0050.3.88.2013 88.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
06.05.2013 12:32 SP.0050.3.87.2013 87.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.05.2013 12:31 SP.0050.3.86.2013 86.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.05.2013 12:29 SP.0050.3.85.2013 85.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.05.2013 12:28 SP.0050.3.84.2013 84.2013 w sprawie wykonania Uchwały nr PR.0007.70.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2013 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi (...)
06.05.2013 12:27 SP.0050.3.83.2013 83.2013 w sprawie wykonania Uchwały nr PR.0007.69.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.05.2013 12:25 SP.0050.3.82.2013 82.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
06.05.2013 12:24 SP.0050.3.81.2013 81.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.05.2013 12:20 SP.0050.3.80.2013 80.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.05.2013 12:19 SP.0050.3.79.2013 79.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.05.2013 12:14 SP.0050.3.78.2013 78.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.05.2013 12:11 SP.0050.3.77.2013 77.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.05.2013 12:10 SP.0050.3.76.2013 76.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.05.2013 12:09 SP.0050.3.75.2013 75.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.04.2013 15:37 SP.0050.3.74.2013 74.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
29.04.2013 15:36 SP.0050.3.73.2013 73.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
29.04.2013 15:31 SP.0050.3.72.2013 72.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
29.04.2013 15:30 SP.0050.3.71.2013 71.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.04.2013 15:29 SP.0050.3.70.2013 70.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
29.04.2013 15:26 SP.0050.3.69.2013 69.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
18.04.2013 17:13 SP.0050.3.68.2013 68.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
18.04.2013 17:07 SP.0050.3.67.2013 67.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
18.04.2013 17:06 SP.0050.3.66.2013 66.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
18.04.2013 17:03 SP.0050.3.65.2013 65.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.04.2013 17:02 SP.0050.3.64.2013 64.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 r.
18.04.2013 17:01 SP.0050.3.63.2013 63.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
18.04.2013 16:59 SP.0050.3.62.2013 62.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
18.04.2013 16:57 SP.0050.3.61.2013 61.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
18.04.2013 16:55 SP.0050.3.60.2013 60.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
18.04.2013 16:54 SP.0050.3.59.2013 59.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.04.2013 13:49 SP.0050.3.58.2013 58.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.04.2013 13:48 SP.0050.3.57.2013 57.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013