Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2013 13:31 588/XXXVI/2001 Uchwała Nr 588/XXXVI/2001 w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim imienia M. Chroboka w Rudzie Śląskiej.
26.04.2013 13:21 587/XXXVI/2001 Uchwała Nr 587/XXXVI/2001 w sprawie: wskazania kandydatów do Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.
26.04.2013 13:18 586/XXXVI/2001 Uchwała Nr 586/XXXVI/2001 w sprawie: zmian w składzie komisji stałej Rady Miejskiej.
26.04.2013 13:16 585/XXXVI/2001 Uchwała Nr 585/XXXVI/2001 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno-prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
26.04.2013 13:14 584/XXXVI/2001 Uchwała Nr 584/XXXVI/2001 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz określenia jego formy organizacyjno-prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
26.04.2013 13:12 583/XXXVI/2001 Uchwała Nr 583/XXXVI/2001 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej praz określenia jego formy organizacyjno-prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych.
26.04.2013 13:08 582/XXXVI/2001 Uchwała Nr 582/XXXVI/2001 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorzadowych jednostek organizacyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
26.04.2013 13:06 581/XXXVI/2001 Uchwała Nr 581/XXXVI/2001 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska.
26.04.2013 13:04 580/XXXVI/2001 Uchwała Nr 580/XXXVI/2001 w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Orzegów w Rudzie Śląskiej.
26.04.2013 13:02 579/XXXVI/2001 Uchwała Nr 579/XXXVI/2001 w sprawie: przejęcia przez Miasto Ruda Śląska niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej - Wojewody Śląskiego, wynikających z ustawy o paszportach.
26.04.2013 12:50 578/XXXVI.2001 Uchwała Nr 578/XXXVI/2001 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
23.04.2013 15:06 577/XXXVI/2001 Uchwała Nr 577/XXXVI/2001 w sprawie: ustalania zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyych.
23.04.2013 14:59 576/XXXVI/2001 Uchwała Nr 576/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz powołania jej Przewodniczącego.
23.04.2013 14:56 575/XXXVI/2001 Uchwała Nr 575/XXXVI/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
23.04.2013 14:54 574/XXXVI/2001 Uchwała Nr 574/XXXVI/2001 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
23.04.2013 14:43 573/XXXVI/2001 Uchwała Nr 573/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 14:37 572/XXXVI/2001 Uchwała Nr 572/XXXVI/2001 w sprawie: powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 14:35 571/XXXVI/2001 Uchwała Nr 571/XXXVI/2001 w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2.
23.04.2013 14:27 570/XXXVI/20001 Uchwała Nr 570/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2.
23.04.2013 14:22 569/XXXVI/2001 Uchwała Nr 569/XXXVI/2001 w sprawie: wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 14:20 568/XXXVI/2001 Uchwała Nr 568/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 14:14 567/XXXVI/2001 Uchwała Nr 567/XXXVI/2001 w sprawie: wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 14:11 566/XXXVI/2001 Uchwała Nr 566/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 14:04 565/XXXVI/2001 Uchwała Nr 565/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Spolecznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 13:59 564/XXXVI/2001 Uchwała Nr 564/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 13:34 563/XXXVI/2001 Uchwała Nr 563/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 13:32 562/XXXVI/2001 Uchwała Nr 562/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 13:23 561/XXXVI/2001 Uchwała Nr 561/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 13:11 560/XXXVI/2001 Uchwała Nr 560/XXXVI/2001 w sprawie: wyboru i powołania członka do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 13:04 559/XXXVI/2001 Uchwała Nr 559/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 11:52 558/XXXVI/2001 Uchwała nr 558/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 11:44 557/XXXVI/2001 Uchwała Nr 557/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Publicznego Zakładu Opieki Zdowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2013 11:36 556/XXXVI/2001 Uchwała Nr 556/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
23.04.2013 11:15 555/XXXVI/2001 Uchwała nr 555/XXXVI/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej