Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2020 15:55 ogłoszenie o konkursie na stanowiskko z-cy kierownika przychodni rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
07.05.2020 17:33 SL.210.13.2020 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy kierownika Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 3
28.01.2020 08:33 SL.210.1.2020 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
28.11.2019 14:17 SL.210.53.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy W.Lipa 3
26.11.2019 15:21 SL.210.76.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pokoju 4
10.10.2019 17:31 SL.210.71.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika przychodni rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pokoju 4
12.09.2019 13:10 SL.2111.5.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
25.06.2019 16:08 SL.2111.4.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
12.06.2019 10:56 SL.2111.3.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej
12.06.2019 10:39 SL.2111.2.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej