Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2013 14:23 618/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 618/XXXVIII/2001 w sprawie: zgłoszenia wniosku do finansowania ze środków drugiej fazy Funduszu Dotacji Lokalnych Programu Phare 9903.01.
09.05.2013 14:18 617/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 617/XXXVIII/2001 w sprawie: wystąpienia Miasta Ruda Śląska ze Stowarzyszenia Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Towarzystwa Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku
09.05.2013 14:16 616/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 616/XXXVIII/2001 w sprawie: wystąpienia Miasta Ruda Śląska ze Stowarzyszenia Wspierania Samorządności w Katowicach.
09.05.2013 14:13 615/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 615/XXXVIII/2001 w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
30.04.2013 13:24 614/XXXVIII/2001 Uchwała nr 614/XXXVIII/2001 w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
30.04.2013 13:18 613/XXXVIII/2001 Uchwała nr 613/XXXVIII/2001 w sprawie: zmiany uchwały nr 425/XXX/2000 z dnia 5.10.2000 r. dot. ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej i jej organach.
30.04.2013 13:17 612/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 612/XXXVIII/2001 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Ruda Śląska.
30.04.2013 13:14 611/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 611/XXXVIII/2001 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Ruda Śląska.
30.04.2013 13:12 610/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 610/XXXVIII/2001 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych na terenie miasta.
30.04.2013 13:06 609/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 609/XXXVIII/2001 w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
30.04.2013 12:59 608/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 608/XXXVIII/2001 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.06.2000 r. Nr 360/XXVIII/2000
30.04.2013 12:54 607/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 607/XXXVIII/2001 w sprawie: oddania w trybie bezprzetargowym na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo
30.04.2013 12:51 606/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 606/XXXVIII/2001 w sprawie: przystapienia Miasta Ruda Śląska do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
30.04.2013 12:49 605/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 605/XXXVIII/2001 w sprawie: przystapienia Miasta Ruda Śląska do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "OPTIMA 2000" Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
30.04.2013 12:47 604/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 604/XXXVIII/2001 w sprawie: przyjęcia do realizacji programu finansowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Ruda Śląska w latach 2001 - 2005.
30.04.2013 12:24 603/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 603/XXXVIII/2001 w sprawie: zasad ustalania stawek czynszu regulowanego oraz czynszu za najem lokali socjalnych na terenie Miasta Ruda Śląska w okresie od 01.07.2001 r. do 30.06.2002 r.
30.04.2013 12:17 602/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 602/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 12:07 601/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 601/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego oraz czlonka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 11:43 600/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 600/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania członka Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 11:37 599/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 599/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania członka Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 11:34 598/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 598/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 11:27 597/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 597/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej
30.04.2013 10:31 596/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 596/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 10:17 595/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 595/XXXVIII/2001 w sprawie: wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 10:14 594/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 594/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 10:06 593/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 593/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 09:49 592/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 592/XXXVIII/2001 w sprawie: odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej
30.04.2013 09:41 591/XXXVIII/2001 Uchwała Nr 591/XXXVIII/2001 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie przyjęcia długofalowego programu dzialań