Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2013 11:45 PR.0007.86.2013 Uchwała Nr PR.0007.86.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.23.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska
06.05.2013 11:41 PR.0007.85.2013 Uchwała Nr PR.0007.85.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.22.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska
06.05.2013 11:38 PR.0007.84.2013 Uchwała Nr PR.0007.84.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej łączącej ulice Wrzosową i Szyb Artura w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
06.05.2013 11:34 PR.0007.83.2013 Uchwała Nr PR.0007.83.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 392/10000 części działek gruntu
06.05.2013 11:29 PR.0007.82.2013 Uchwała Nr PR.0007.82.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże
06.05.2013 11:25 PR.0007.81.2013 Uchwała Nr PR.0007.81.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
06.05.2013 10:45 PR.0007.80.2013 Uchwała Nr PR.0007.80.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi
06.05.2013 10:29 PR.0007.79.2013 Uchwała Nr PR.0007.79.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie psychoterapii w Przychodni Rejonowej
06.05.2013 10:19 PR.0007.78.2013 Uchwała Nr PR.0007.78.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta
06.05.2013 10:11 PR.0007.77.2013 Uchwała Nr PR.0007.77.2013 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2014.
06.05.2013 10:02 PR.0007.76.2013 Uchwała nr PR.0007.76.2013 zmieniająca uchwałę nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 401/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
06.05.2013 09:59 PR.0007.75.2013 Uchwała Nr PR.0007.75.2013 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej".
06.05.2013 09:57 PR.0007.74.2013 Uchwała Nr PR.0007.74.2013 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska.
06.05.2013 09:54 PR.0007.73.2013 Uchwała Nr PR.0007.73.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
06.05.2013 09:51 PR.0007.72.2013 Uchwała Nr PR.0007.72.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
06.05.2013 09:41 PR.0007.71.2013 Uchwała Nr PR.0007.71.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 20145.
06.05.2013 09:31 PR.0007.70.2013 Uchwała Nr PR.0007.70.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
06.05.2013 09:29 PR.0007.69.2013 Uchwała Nr PR.0007.69.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.