Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2007 15:13 PLZ.1110-74/07 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (AG-N)
20.12.2007 14:09 PLZ.1110-59/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Księgowości Podatkowej i Organu Finansowego Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu i Finansów (FBO-9)
20.12.2007 14:06 PLZ.1110-71/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (FM-2)
17.12.2007 15:35 PLZ.1110-60/07 Ogłoszenie na wolne stanowisko młodszego referenta w Miejskim Centrum Informacji i Wolontariatu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta (EZC)
12.12.2007 09:00 PLZ.1110-80/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Obrotu Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGN-1)
07.12.2007 12:16 PLZ.1110-66/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KK-N)
07.12.2007 12:11 PLZ.1110-55/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ-3)
07.12.2007 12:05 PLZ.1110-64/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (FM-2)
07.12.2007 11:55 PLZ.1110-79/07 Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Kontroli Wewnętrznej w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej (PAK-1)
03.12.2007 16:01 PLZ.1110-74/07 Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (AG-N)
30.11.2007 11:34 PLZ.1110-76/07 Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ-4)
30.11.2007 11:27 PLZ.1110-75/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (KJ-K)
29.11.2007 09:49 PLZ.1110-74/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGR-5)
29.11.2007 09:45 PLZ.1110-73/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu i Finansów (FBP-1)
29.11.2007 09:40 PLZ.1110-72/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska 2 podinspektorów w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji (AIR-1)
29.11.2007 09:13 PLZ.1110-62/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta (AR-N)
20.11.2007 09:06 PLZ.1110-71/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Nadzoru Właścicelskiego i Analiz Ekonomicznych (FM-2)
20.11.2007 09:02 PLZ.1110-29/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej (PSP)
09.11.2007 11:46 PLZ.1110-53/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
09.11.2007 11:40 PLZ.1110-52/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 1)
09.11.2007 11:36 PLZ.1110-30/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Najmu i Dzierżaw w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGD)
06.11.2007 14:05 PLZ.1110-70/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego - Dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PKC-D)
06.11.2007 13:54 PLZ.1110-69/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego (PKC-K)
29.10.2007 16:03 PLZ.1110-68/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska aplikantów w Straży Miejskiej (PSP)
22.10.2007 15:23 PLZ.1110-66/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KK-N)
18.10.2007 12:31 PLZ.1110-45/07 Informacja o wynikach naboru na stanowiska podinspektorów w Referacie Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji (KMR)
11.10.2007 09:50 PLZ.1110-64/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (FM-2)
05.10.2007 13:16 PLZ.1110-33/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
05.10.2007 13:12 PLZ.1110-49/07 informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Górnictwa i Geologii (KG-4)
05.10.2007 13:06 PLZ.1110-18/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGZ)
27.09.2007 11:57 PLZ.1110-62/07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska (AR-N)
24.09.2007 20:30 PLZ.1110-61/07 Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów (FBK-7)
24.09.2007 20:26 PLZ.1110-60/07 Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów (FBK-6)
24.09.2007 20:20 PLZ.1110-59/07 Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Księgowości Podatkowej i Organu Finansowego Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu i Finansów (FBO-9)
24.09.2007 20:15 PLZ.1110-58/07 Nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGZ-3)
24.09.2007 15:52 PLZ.1110-44/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBE)
06.09.2007 14:52 PLZ.1110-35/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEU)
06.09.2007 14:50 PLZ.1110-34/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEF)
06.09.2007 14:48 PLZ.1110-43/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta (ARS)
06.09.2007 14:46 PLZ.1110-41/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
06.09.2007 14:40 PLZ.1110-26/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Kancelarii Rady Miasta PR
27.08.2007 15:50 PLZ.1110-42/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (PK)
27.08.2007 15:47 PLZ.1110-55/07 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (KJ-3)
24.08.2007 13:16 PLZ.1110-48/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ-3)
22.08.2007 08:23 PLZ.1110-47/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (KJ)
22.08.2007 08:20 PLZ.1110-29/07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej (PSP)
15.08.2007 08:42 PLZ.1110-53/07 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
14.08.2007 08:42 PLZ.1110-53/07 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
14.08.2007 08:38 PLZ.1110-52/07 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 1)
09.08.2007 13:29 PLZ.1110-31/07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)

1 2 3 następna