Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2013 09:43 670/LXI/2001 Uchwała nr 670/LXI/2001 w sprawie: aktu założycielskiego - centrum Kształcenia Ustawicznego, które staje się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej.
01.07.2013 09:42 669/LXI/2001 Uchwała Nr 669/LXI/2001 w sprawie: upoważenienia Zarządu Miasta Ruda Śląska do podpisania umowy o współpracy z austriackim Miastem Mank.
01.07.2013 09:36 668/LXI/2001 Uchwała Nr 668/LXI/2001 w sprawie: udzielenia poparcia dla stanowiska zawartego w uchwale nr XXV/169/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Rady Gminy w Chełmie Śląskim
01.07.2013 09:34 667/LXI/2001 Uchwała Nr 667/LXI/2001 w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ruda Śląska.
01.07.2013 09:32 666/LXI/2001 Uchwała Nr 666/LXI/2001 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi powiatowej - ul. Hallera.
01.07.2013 09:09 665/XLI/2001 Uchwała Nr 665/LXI/2001 w sprawie: uchylenia uchwały nr 190/XIII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 16.09.1999 r. dot. przyjęcia koncepcji prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej
01.07.2013 09:00 664/LXI/2001 Uchwała Nr 664/LXI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymilina Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2000 r.
28.06.2013 15:49 663/LXI/2001 Uchwała Nr 663/LXI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej za 2000 r.
28.06.2013 15:47 662/LXI/2001 Uchwała Nr 662/LXI/2001 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2000, dla której gmina jest organizatorem.
28.06.2013 15:38 661/LXI/2001 Uchwała Nr 661/LXI/2001 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz miejscowego planu szczegółowego
28.06.2013 12:19 660/LXI/2001 Uchwała Nr 660/LXI/2001 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej.
28.06.2013 12:16 659/LXI/2001 Uchwała Nr 659/LXI/2001w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej.
28.06.2013 12:13 658/LXI/2001 Uchwała Nr 658/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
28.06.2013 12:10 657/LXI/2001 Uchwała Nr 657/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej
28.06.2013 12:07 656/LXI/2001 Uchwała Nr 656/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
28.06.2013 12:04 655/LXI/2001 Uchwała Nr 655/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2
28.06.2013 11:51 654/LXI/2001 Uchwała Nr 654/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1
28.06.2013 11:48 653/LXI/2001 Uchwała Nr 653/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci
28.06.2013 11:40 652/LXI/2001 Uchwała Nr 652/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci
28.06.2013 11:38 651/LXI/2001 Uchwała Nr 651/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie
28.06.2013 11:35 650/LXI/2001 Uchwała Nr 650/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14.05.2013 15:35 649/LXI/2001 Uchwała Nr 649/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Śl.
14.05.2013 15:33 648/LXI/2001 Uchwała Nr 648/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Terenowego Zespołu Usług Projektowych Ruda Ś
14.05.2013 15:30 647/LXI/2001 Uchwała Nr 647/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjno - obsługowych
14.05.2013 15:26 646/LXI/2001 Uchwała Nr 646/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjno - obsługowych
14.05.2013 15:08 645/LXI/2001 Uchwała Nr 645/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MZOPO w Rudzie Śląskiej.
14.05.2013 15:07 644/LXI/2001 Uchwała Nr 644/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
14.05.2013 15:04 643/LXI/2001 Uchwała Nr 643/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej "SENIOR"
14.05.2013 15:01 642/LXI/2001 Uchwała Nr 642/LXI/2001 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
14.05.2013 14:57 641/LXI/2001 Uchwała Nr 641/LXI/2001 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.