Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2013 09:47 SP.0050.3.126.2013 126.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.06.2013 09:46 SP.0050.3.125.2013 125.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.06.2013 09:45 SP.0050.3.124.2013 124.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.06.2013 09:43 SP.0050.3.123.2013 123.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w ramach budzetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.06.2013 09:42 SP.0050.3.122.2013 122.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.06.2013 09:38 SP.0050.3.121.2013 121.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
07.06.2013 09:37 SP.0050.3.120.2013 120.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.06.2013 09:35 SP.0050.3.119.2013 119.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.06.2013 09:33 SP.0050.3.118.2013 118.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.06.2013 09:31 SP.0050.3.117.2013 117.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.90.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2013 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w zakresie (...)
07.06.2013 09:29 SP.0050.3.116.2013 116.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.89.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2013 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.06.2013 09:27 SP.0050.3.115.2013 115.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.06.2013 09:26 SP.0050.3.114.2013 114.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
07.06.2013 09:25 SP.0050.3.113.2013 113.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.06.2013 09:15 SP.0050.3.112.2013 112.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.06.2013 09:14 SP.0050.3.111.2013 111.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.06.2013 09:12 SP.0050.3.110.2013 110.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
07.06.2013 09:10 SP.0050.3.109.2013 109.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.06.2013 09:07 SP.0050.3.108.2013 108.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.05.2013 15:08 SP.0050.3.107.2013 107.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.05.2013 15:07 SP.0050.3.106.2013 106.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.05.2013 12:17 SP.0050.3.105.2013 105.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
17.05.2013 12:13 SP.0050.3.104.2013 104.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
17.05.2013 12:10 SP.0050.3.103.2013 103.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
17.05.2013 12:08 SP.0050.3.102.2013 102.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
17.05.2013 12:05 SP.0050.3.101.2013 101.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z (...)
17.05.2013 11:53 SP.0050.3.100.2013 100.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację (...)
17.05.2013 11:51 SP.0050.3.99.2013 99.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.05.2013 11:50 SP.0050.3.00098.2013 98.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
17.05.2013 11:48 SP.0050.3.00097.2013 97.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.05.2013 11:45 SP.0050.3.96.2013 96.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.05.2013 11:42 SP.0050.3.95.2013 95.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
17.05.2013 11:37 SP.0050.3.94.2013 94.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami