Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2013 09:28 SP.0050.3.167.2013 167.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.07.2013 09:23 SP.0050.3.166.2013 166.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok
05.07.2013 09:21 SP.0050.3.165.2013 165.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok
05.07.2013 09:18 SP.0050.3.164.2013 164.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.07.2013 09:16 SP.0050.3.163.2013 163.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.dotyczących przeniesien wydatków budżetowych między paragrafami
05.07.2013 09:15 SP.0050.3.162.2013 162.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
04.07.2013 08:49 SP.0050.3.161.2013 161.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
04.07.2013 08:45 SP.0050.3.160.2013 160.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
04.07.2013 08:42 SP.0050.3.159.2013 159.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2013 08:40 SP.0050.3.158.2013 158.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2013 11:52 SP.0050.3.157.2013 157.2013 dotyczy zmian w budżecie miasta na 2013 rok dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
28.06.2013 11:51 SP.0050.3.156.2013 156.2013 dotyczy zmian w budżecie miasta na 2013 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2013 11:49 SP.0050.3.155.2013 155.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok dotyczacych przeniesien wydatków budzetowych między paragrafami
28.06.2013 11:47 SP.0050.3.154.2013 154.2013 dotyczy zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2013 11:46 SP.0050.3.153.2013 153.2013 dotyczy zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
28.06.2013 11:45 SP.0050.3.152.2013 152.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2013 11:43 SP.0050.3.151.2013 151.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok
28.06.2013 11:41 SP.0050.3.150.2013 150.2013 dotyczy zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczących przeniesień budżetowych między paragrafami
28.06.2013 11:39 SP.0050.3.149.2013 149.2013 w sprawach zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok
28.06.2013 11:38 SP.0050.3.148.2013 148.2013 w sprawach zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
28.06.2013 11:34 SP.0050.3.147.2013 147.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok
28.06.2013 11:33 SP.0050.3.146.2013 146.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami
28.06.2013 11:32 SP.0050.3.145.2013 145.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2013 08:20 SP.0050.3.144.2013 144.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
25.06.2013 08:19 SP.0050.3.143.2013 143.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
25.06.2013 08:17 SP.0050.3.142.2013 142.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2013 08:16 SP.0050.3.141.2013 141.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
25.06.2013 08:14 SP.0050.3.140.2013 140.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2013 08:13 SP.0050.3.139.2013 139.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
25.06.2013 08:12 SP.0050.3.138.2013 138.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
25.06.2013 08:10 SP.0050.3.137.2013 137.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
25.06.2013 08:09 SP.0050.3.136.2013 136.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.06.2013 08:07 SP.0050.3.135.2013 135.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2013 08:05 SP.0050.3.134.2013 134.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2013 08:04 SP.0050.3.133.2013 133.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.06.2013 08:55 SP.0050.3.132.2013 132.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
14.06.2013 08:54 SP.0050.3.131.2013 131.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
14.06.2013 08:53 SP.0050.3.130.2013 130.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
14.06.2013 08:51 SP.0050.3.129.2013 129.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
14.06.2013 08:50 SP.0050.3.128.2013 128.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.06.2013 09:52 SP.0050.3.127.2013 127.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat