Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2013 12:32 SP.0050.2.295.2013 295.2013 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
05.07.2013 09:48 SP.0050.2.294.2013 294.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowienia ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
05.07.2013 09:47 SP.0050.2.293.2013 293.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy (...)
05.07.2013 09:46 SP.0050.2.292.2013 292.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na"Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 5 (...)
05.07.2013 09:45 SP.0050.2.291.2013 291.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Ustalenie wartości nieruchomosci gruntowych bez (...)
05.07.2013 09:44 SP.0050.2.290.2013 290.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Budowa parkingu przy ul. Grodzkiej 9"- roboty budowlane
05.07.2013 09:37 SP.0050.2.289.2013 289.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Bieżącą całodobową konserwację,eksploatację i (...)
01.07.2013 10:45 SP.0050.2.288.2013 288.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Ślaska do konkursu na projekty dotyczące zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej realizowane w ramach Priorytetu III Działania 3.3 (...)
01.07.2013 10:40 SP.0050.2.287.2013 287.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu na projekty dotyczace zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej realizowane w ramach Priorytetu III Działania 3.3 (...)
01.07.2013 10:17 SP.0050.2.286.2013 286.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ignacego Nowaka nr 2 i 4 w Rudzie Śląskiej – Goduli
01.07.2013 10:16 SP.0050.2.285.2013 285.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu (...)
01.07.2013 10:14 SP.0050.2.284.2013 284.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 10:13 SP.0050.2.283.2013 283.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
01.07.2013 10:12 SP.0050.2.282.2013 282.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
01.07.2013 10:11 SP.0050.2.280.2013 280.2013 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27 na rzecz Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.
01.07.2013 10:11 SP.0050.2.281.2013 281.2013 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27 na rzecz Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.
01.07.2013 10:10 SP.0050.2.279.2013 279.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
01.07.2013 08:49 SP.0050.2.278.2013 278.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Gwardii Ludowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.06.2013 13:48 SP.0050.2.277.2013 277.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012r. MZON
28.06.2013 13:14 SP.0050.2.274.2013 276.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP 0050.2.235.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie usuwania pojazdów (...)
28.06.2013 12:46 SP.0050.2.275.2013 275.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont ulicy Karola Goduli, na odcinku od ulicy Pawła (...)
28.06.2013 12:41 SP.0050.2.274.2013 274.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację zieleńca Kokota – Kempnego w Rudzie (...)".
25.06.2013 07:58 SP.0050.2.273.2013 273.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.Budowa parkingu przy przy ul.Solidarności 10
25.06.2013 07:57 SP.0050.2.272.2013 272.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
25.06.2013 07:56 SP.0050.2.271.2013 271.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
25.06.2013 07:54 SP.0050.2.270.2013 270.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarzadowym w 2013 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz (...)
25.06.2013 07:53 SP.0050.2.269.2013 269.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
25.06.2013 07:51 SP.0050.2.268.2013 268.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
25.06.2013 07:50 SP.0050.2.267.2013 267.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
25.06.2013 07:48 SP.0050.2.266.2013 266.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
20.06.2013 18:01 SP.0050.2.265.2013 265.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
20.06.2013 18:00 SP.0050.2.264.2013 264.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
20.06.2013 17:59 SP.0050.2.262.2013 262.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 1
20.06.2013 17:59 SP.0050.2.263.2013 263.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33
20.06.2013 17:58 SP.0050.2.261.2013 261.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
20.06.2013 17:56 SP.0050.2.260.2013 260.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
20.06.2013 17:55 SP.0050.2.259.2013 259.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
20.06.2013 17:54 SP.0050.2.258.2013 258.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
20.06.2013 17:53 SP.0050.2.257.2013 257.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 (...)
20.06.2013 17:51 SP.0050.2.256.2013 256.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół (...)
20.06.2013 17:35 SP.0050.2.255.2013 255.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
20.06.2013 17:34 SP.0050.2.254.2013 254.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
20.06.2013 17:33 SP.0050.2.253.2013 253.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
20.06.2013 17:30 SP.0050.2.252.2013 252.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Chłopskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
20.06.2013 17:25 SP.0050.2.251.2013 251.2013 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach stałych i czasowych zloklizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy (...)
20.06.2013 17:23 SP.0050.2.250.2013 250.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na (...)
20.06.2013 17:22 SP.0050.2.249.2013 249.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu basenu (...)
20.06.2013 17:21 SP.0050.2.248.2013 248.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
20.06.2013 17:17 SP.0050.2.247.2013 247.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie Miasta (...)
20.06.2013 17:16 SP.0050.2.246.2013 246.2013 w sprawie przekazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej składników wyposażenia stanowiących własność Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna