Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2013 13:52 SP.0050.3.207.2013 207.2013 w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji (...)
02.08.2013 13:51 SP.0050.3.206.2013 206.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
02.08.2013 13:50 SP.0050.3.205.2013 205.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.08.2013 13:48 SP.0050.3.204.2013 204.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
02.08.2013 13:47 SP.0050.3.203.2013 203.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
02.08.2013 13:46 SP.0050.3.202.2013 202.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.08.2013 13:45 SP.0050.3.201.2013 201.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
02.08.2013 13:44 SP.0050.3.200.2013 200.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
02.08.2013 13:41 SP.0050.3.199.2013 199.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.08.2013 13:39 SP.0050.3.198.2013 198.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
02.08.2013 13:38 SP.0050.3.197.2013 197.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
02.08.2013 13:37 SP.0050.3.196.2013 196.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.08.2013 13:36 SP.0050.3.195.2013 195.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.08.2013 13:35 SP.0050.3.194.2013 194.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.08.2013 13:34 SP.0050.3.193.2013 193.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
02.08.2013 13:32 SP.0050.3.192.2013 192.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
02.08.2013 13:31 SP.0050.3.191.2013 191.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
02.08.2013 13:29 SP.0050.3.190.2013 190.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
25.07.2013 15:34 SP.0050.3.189.2013 189.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
25.07.2013 15:31 SP.0050.3.188.2013 188.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
25.07.2013 15:27 SP.0050.3.187.2013 187.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
25.07.2013 15:25 SP.0050.3.186.2013 186.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
25.07.2013 15:23 SP.0050.3.185.2013 185.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
17.07.2013 09:25 SP.0050.3.184.2013 184.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
16.07.2013 13:03 SP.0050.3.177.2013 177.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.110.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.07.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
16.07.2013 12:59 SP.0050.3.178.2013 178.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.111.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.07.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zadaniami (...)
16.07.2013 12:47 SP.0050.3.179.2013 179.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.07.2013 12:41 SP.0050.3.180.2013 180.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (...)
16.07.2013 12:38 SP.0050.3.181.2013 181.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.07.2013 12:36 SP.0050.3.182.2013 182.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.07.2013 12:31 SP.0050.3.183.2013 183.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.07.2013 13:30 SP.0050.3.176.2013 176.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2013 13:28 SP.0050.3.175.2013 175.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
10.07.2013 13:23 SP.0050.3.174.2013 174.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
10.07.2013 13:20 SP.0050.3.173.2013 173.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10.07.2013 13:18 SP.0050.3.172.2013 172.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
10.07.2013 13:16 SP.0050.3.171.2013 171.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
10.07.2013 13:13 SP.0050.3.170.2013 170.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2013 13:11 SP.0050.3.169.2013 169.2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
10.07.2013 13:05 SP.0050.3.168.2013 168.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat