Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2013 15:02 SP.0050.2.383.2013 383.2013 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121
04.09.2013 15:33 SP.0050.2.382.2013 382.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kolektor deszczowy odwadniający ulice Zabrzańską i (...)
04.09.2013 15:32 SP.0050.2.381.2013 381.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 06 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej - Goduli
04.09.2013 15:31 SP.0050.2.380.2013 380.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 39 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
04.09.2013 15:30 SP.0050.2.379.2013 379.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
04.09.2013 15:29 SP.0050.2.378.2013 378.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
04.09.2013 15:28 SP.0050.2.377.2013 377.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 75 położony w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja z jednoczesnym (...)
04.09.2013 15:25 SP.0050.2.376.2013 376.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wycena nieruchomości gruntowych wydzielonych (...)
04.09.2013 15:24 SP.0050.2.375.2013 375.2013 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 392/10000 części działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 2943/69 i 2945/68 położonych w (...)
04.09.2013 15:23 SP.0050.2.374.2013 374.2013 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
04.09.2013 15:22 SP.0050.2.373.2013 373.2013 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska
29.08.2013 15:40 SP.0050.2.372.2013 372.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią (...)".
29.08.2013 15:39 SP.0050.2.371.2013 371.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie (...)".
29.08.2013 15:38 SP.0050.2.370.2013 370.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: usługi doradcze w zakresie opracowania elementów (...)
29.08.2013 15:36 SP.0050.2.369.2013 369.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ustalenie wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych(...)
29.08.2013 15:35 SP.0050.2.368.2013 368.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „rozbudowę ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej (...)
29.08.2013 15:33 SP.0050.2.366.2013 366.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu ustanowionej aktem notarialnym z dnia 30.08.2001 r. nr Rep.A 5809/2001
29.08.2013 15:33 SP.0050.2.367.2013 367.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę ulicy Władysława Jagiełły w Rudzie Śląskiej (...)
22.08.2013 16:05 SP.0050.2.365.2013 365.2013 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GL 1S/00020784/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym (...)
22.08.2013 16:03 SP.0050.2.364.2013 364.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "obsługę prawną Rady Miasta Ruda Śląska"
22.08.2013 16:01 SP.0050.2.363.2013 363.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz rowów (...)
22.08.2013 15:52 SP.0050.2.362.2013 362.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.318.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.08.2013 11:18 SP.0050.2.361.2013 361.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.317.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.08.2013 11:13 SP.0050.2.360.2013 360.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "przeprowadzenie przeglądu dróg publicznych (...)".
16.08.2013 11:11 SP.0050.2.359.2013 359.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ulicy Grodzkiej 9 (...)".
16.08.2013 11:00 SP.0050.2.358.2013 358.2013 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121
09.08.2013 11:39 SP.0050.2.357.2013 357.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym udziału wynoszącego 1|2 część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Pancernych z przeznaczeniem(...)
09.08.2013 11:38 SP.0050.2.356.2013 356.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Głównej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
09.08.2013 11:37 SP.0050.2.355.2013 355.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Polnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego (...)
09.08.2013 08:49 SP.0050.2.354.2013 354.2013 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.281.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie w sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie (...)
09.08.2013 08:47 SP.0050.2.353.2013 353.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych"
09.08.2013 08:45 SP.0050.2.352.2013 352.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
09.08.2013 08:42 SP.0050.2.351.2013 351.2013 w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
09.08.2013 08:37 SP.0050.2.350.2013 350.2013 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.280.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie w sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie (...)
09.08.2013 08:20 SP.0050.2.349.2013 349.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Zajęczej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)