Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2013 15:15 SP.0050.3.266.2013 266.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.09.2013 15:14 SP.0050.3.265.2013 265.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.09.2013 15:13 SP.0050.3.264.2013 264.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.09.2013 15:11 SP.0050.3.263.2013 263.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.09.2013 15:10 SP.0050.3.262.2013 262.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.09.2013 15:09 SP.0050.3.261.2013 261.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.09.2013 15:08 SP.0050.3.260.2013 260.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.09.2013 15:07 SP.0050.3.259.2013 259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.09.2013 15:06 SP.0050.3.258.2013 258.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.09.2013 15:05 SP.0050.3.257.2013 257.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.09.2013 15:04 SP.0050.3.256.2013 256.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
06.09.2013 15:03 SP.0050.3.255.2013 255.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.09.2013 15:01 SP.0050.3.254.2013 254.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.138.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.08.2013 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami (...)
06.09.2013 15:00 SP.0050.3.253.2013 253.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.137.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.08.2013 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
06.09.2013 14:58 SP.0050.3.252.2013 252.2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na (...)
06.09.2013 14:57 SP.0050.3.251.2013 251.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.08.2013 16:01 SP.0050.3.250.2013 250.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
29.08.2013 16:00 SP.0050.3.249.2013 249.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
29.08.2013 15:59 SP.0050.3.248.2013 248.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
29.08.2013 15:57 SP.0050.3.246.2013 246.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
29.08.2013 15:57 SP.0050.3.247.2013 247.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
29.08.2013 15:53 SP.0050.3.245.2013 245.2013 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr SP.0050.3.233.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
29.08.2013 15:52 SP.0050.3.244.2013 244.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.08.2013 15:51 SP.0050.3.243.2012 243.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
29.08.2013 15:49 SP.0050.3.242.2013 242.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.08.2013 15:45 SP.0050.3.241.2013 241.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
29.08.2013 15:44 SP.0050.3.240.2013 240.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.08.2013 16:41 SP.0050.3.239.2013 239.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
22.08.2013 16:38 SP.0050.3.238.2013 238.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
22.08.2013 16:37 SP.0050.3.237.2013 237.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
22.08.2013 16:35 SP.0050.3.236.2013 236.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.08.2013 16:34 SP.0050.3.235.2013 235.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.08.2013 16:33 SP.0050.3.234.2013 234.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.08.2013 16:31 SP.0050.3.233.2013 233.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
22.08.2013 16:30 SP.0050.3.232.2013 232.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.08.2013 16:29 SP.0050.3.231.2013 231.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczacych przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami.
16.08.2013 12:31 SP.0050.3.230.2013 230.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013
16.08.2013 12:27 SP.0050.3.229.2013 229.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczacych przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2013 12:25 SP.0050.3.228.2013 228.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczacych przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2013 12:24 SP.0050.3.227.2013 227.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczacych przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2013 12:22 SP.0050.3.226.2013 226.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2013 12:17 SP.0050.3.225.2013 225.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.08.2013 12:16 SP.0050.3.224.2013 224.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
16.08.2013 12:14 SP.0050.3.223.2013 223.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.08.2013 12:13 SP.0050.3.222.2013 222.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
09.08.2013 11:16 SP.0050.3.221.2013 221.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.08.2013 11:15 SP.0050.3.220.2013 220.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.08.2013 11:14 SP.0050.3.219.2013 219.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.08.2013 11:13 SP.0050.3.218.2013 218.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
09.08.2013 11:12 SP.0050.3.217.2013 217.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 następna