Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2013 12:13 SP.0050.1.52.2013 52.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji wytworzonej przez zlikwidowany Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, przechowywanej (...)
01.10.2013 12:11 SP.0050.1.51.2013 51.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.10.2013 12:10 SP.0050.1.50.2013 50.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.09.2013 14:55 SP.0050.1.49.2013 49.2013 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej (...)
16.09.2013 14:53 SP.0050.1.48.2013 48.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z Referendum Gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Ruda Śląska i Prezydenta Miasta Ruda Śląska przed upływem (...)
16.09.2013 14:52 SP.0050.1.47.2013 47.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Kancelarii Urzędu Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska.
16.09.2013 14:51 SP.0050.1.46.2013 46.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.09.2013 14:50 SP.0050.1.45.2013 45.2013 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta
16.09.2013 14:48 SP.0050.1.44.2013 44.2013 w sprawie zmiany regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
16.09.2013 14:46 SP.0050.1.43.2013 43.2013 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska