Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2013 17:41 SP.0050.3.312.2013 312.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.10.2013 17:39 SP.0050.3.311.2013 311.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.10.2013 17:37 SP.0050.3.310.2013 310.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.10.2013 17:31 SP.0050.3.309.2013 309.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.10.2013 17:29 SP.0050.3.308.2013 308.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10.10.2013 17:23 SP.0050.3.307.2013 307.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (...)
10.10.2013 17:21 SP.0050.3.306.2013 306.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
10.10.2013 17:17 SP.0050.3.305.2013 305.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.163.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.09.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami (...)
10.10.2013 17:14 SP.0050.3.304.2013 304.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.162.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
10.10.2013 17:09 SP.0050.3.303.2013 303.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
10.10.2013 17:05 SP.0050.3.302.2013 302.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
10.10.2013 17:00 SP.0050.3.301.2013 301.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
10.10.2013 16:52 SP.0050.3.300.2013 300.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.10.2013 16:51 SP.0050.3.299.2013 299.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
10.10.2013 16:50 SP.0050.3.298.2013 298.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
10.10.2013 16:49 SP.0050.3.297.2013 297.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
10.10.2013 16:48 SP.0050.3.296.2013 296.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.10.2013 16:47 SP.0050.3.295.2013 295.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.10.2013 16:46 SP.0050.3.294.2013 294.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
10.10.2013 16:45 SP.0050.3.293.2013 293.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.09.2013 13:25 SP.0050.3.292.2013 292.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.09.2013 13:24 SP.0050.3.291.2013 291.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.09.2013 13:23 SP.0050.3.290.2013 290.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.09.2013 13:22 SP.0050.3.289.2013 289.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
27.09.2013 13:20 SP.0050.3.288.2013 288.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.09.2013 13:19 SP.0050.3.287.2013 287.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.09.2013 13:18 SP.0050.3.286.2013 286.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
27.09.2013 13:17 SP.0050.3.285.2013 285.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
27.09.2013 13:15 SP.0050.3.284.2013 284.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
19.09.2013 13:48 SP.0050.3.283.2013 283.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
19.09.2013 13:47 SP.0050.3.282.2013 282.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
19.09.2013 13:46 SP.0050.3.281.2013 281.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
19.09.2013 13:45 SP.0050.3.280.2013 280.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
19.09.2013 13:44 SP.0050.3.279.2013 279.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
19.09.2013 13:41 SP.0050.3.278.2013 278.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.09.2013 13:40 SP.0050.3.277.2013 277.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.09.2013 13:38 SP.0050.3.275.2013 275.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
19.09.2013 13:38 SP.0050.3.276.2013 276.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.09.2013 09:47 SP.0050.3.274.2013 274.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
18.09.2013 09:46 SP.0050.3.00273.2013 273.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
16.09.2013 15:57 SP.0050.3.272.2013 272.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
16.09.2013 15:20 SP.0050.3.271.2013 271.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.09.2013 15:19 SP.0050.3.270.2013 270.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.09.2013 15:18 SP.0050.3.269.2013 269.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.09.2013 15:17 SP.0050.3.268.2013 268.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
16.09.2013 15:15 SP.0050.3.267.2013 267.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej