Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2013 16:06 PR.0007.195.2013 Uchwała Nr PR.0007.195.2013 w sprawie wystosowania apelu do parlamentarzystów województwa śląskiego o wsparcie starań samorządu zmierzających do otrzymania należnych mu środków na realizację zadań
14.11.2013 16:04 PR.0007.194.2013 Uchwała Nr PR.0007.194.2013 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.
14.11.2013 16:01 PR.0007.193.2013 Uchwała Nr PR.0007.193.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
14.11.2013 15:59 PR.0007.192.2013 Uchwała Nr PR.0007.192.2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ruda Śląska.
14.11.2013 15:44 PR.0007.191.2013 Uchwała Nr PR.0007.191.2013 w sprawie kontynuacji przez Miasto Ruda Śląska realizacji projektu systemowego "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich" współfinansowanego przez Unię Europejską
14.11.2013 15:43 PR.0007.190.2013 Uchwała Nr PR.0007.190.2013 w sprawie zmiany Statutu jendostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski - "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej.
14.11.2013 15:39 PR.0007.189.2013 Uchwała Nr PR.0007.189.2013 w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej.
14.11.2013 15:35 PR.0007.188.2013 Uchwała Nr PR.0007.188.2013 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
14.11.2013 15:31 PR.0007.187.2013 Uchwała Nr PR.0007.187.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.007.271.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r.
14.11.2013 15:17 PR.0007.186.2013 Uchwała Nr PR.0007.186.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Górnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
14.11.2013 15:15 PR.0007.185.2013 Uchwała Nr PR.0007.185.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
14.11.2013 15:05 PR.0007.184.2013 Uchwała Nr PR.0007.184.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości znajdujących się w Rudzie Śląskiej
14.11.2013 15:01 PR.0007.183.2013 Uchwała Nr PR.0007.183.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznazony części nieruchomości mieszczącej się w Rudzie Śląskiej
14.11.2013 14:44 PR.0007.182.2013 Uchwała Nr PR.0007.182.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
14.11.2013 13:46 PR.0007.181.2013 Uchwała Nr PR.0007.181.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
14.11.2013 13:43 PR.0007.180.2013 Uchwała Nr PR.0007.180.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
14.11.2013 13:35 PR.0007.179.2013 Uchwała Nr PR.0007.179.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.
08.11.2013 11:44 PR.0007.178.2013 Uchwała Nr PR.0007.178.2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią
08.11.2013 11:42 PR.0007.177.2013 Uchwała Nr PR.0007.177.2013 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
08.11.2013 11:38 PR.0007.176.2013 Uchwała Nr PR.0007.176.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków bużetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
05.11.2013 18:36 PR.0007.175.2013 Uchwała Nr PR.0007.175.2013 w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska".