Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2013 13:51 SP.0050.2.481.2013 481.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
03.12.2013 13:49 SP.0050.2.480.2013 480.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
03.12.2013 13:45 SP.0050.2.479.2013 479.2013 w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki FIAT SCUDO o numerze rejestrcyjnym SL 36989
28.11.2013 08:54 SP.0050.2.478.2013 478.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w (...)
28.11.2013 08:53 SP.0050.2.477.2013 477.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej (...)
28.11.2013 08:40 SP.0050.2.476.2013 476.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.440.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania(...)
28.11.2013 08:37 SP.0050.2.475.2013 475.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.463.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
28.11.2013 08:36 SP.0050.2.474.2013 474.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Publikacja „Rudzkiego Informatora Samorządowego”
28.11.2013 08:33 SP.0050.2.473.2013 473.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Józefa Pordzika
22.11.2013 12:57 SP.0050.2.472.2013 472.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2014 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, (...)
22.11.2013 12:56 SP.0050.2.471.2013 471.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22.11.2013 12:51 SP.0050.2.470.2013 470.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska (...)
22.11.2013 12:49 SP.0050.2.469.2013 469.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.440.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania(...)
22.11.2013 12:47 SP.0050.2.468.2013 468.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2014 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty (...)
22.11.2013 12:46 SP.0050.2.467.2013 467.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2014 z zakresu kultury i kultury fizycznej.
22.11.2013 12:41 SP.0050.2.466.2013 466.2013 w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, (...)
14.11.2013 13:14 SP.0050.2.465.2013 465.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz rowów (...)
14.11.2013 13:13 SP.0050.2.464.2013 464.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach inwestycji – (...)
14.11.2013 13:12 SP.0050.2.463.2013 463.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „nadzór inwestorski nad realizacją zadania związanego z (...)"
14.11.2013 13:11 SP.0050.2.462.2013 462.2013 w sprawie nabycia od TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej, (...)
14.11.2013 13:09 SP.0050.2.461.2013 461.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla (...)
14.11.2013 13:08 SP.0050.2.460.2013 460.2013 w sprawie wniesienia prawa własności lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Joanny nr 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki pod firmą (...)
14.11.2013 13:07 SP.0050.2.459.2013 459.2013 w sprawie wniesienia prawa własności lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Jadwigi Markowej nr 22 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu jako wkładu niepieniężnego (aportu) do (...)
14.11.2013 12:58 SP.0050.2.458.2013 458.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota - Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę (...)