Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2013 12:46 SP.0050.3.445.2013 445.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.12.2013 12:45 SP.0050.3.444.2013 444.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.12.2013 12:44 SP.0050.3.443.2013 443.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
06.12.2013 12:43 SP.0050.3.442.2013 442.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
06.12.2013 12:42 SP.0050.3.441.2013 441.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.12.2013 12:41 SP.0050.3.440.2013 440.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.12.2013 10:45 SP.0050.3.439.2013 439.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
06.12.2013 10:44 SP.0050.3.438.2013 438.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.12.2013 10:43 SP.0050.3.437.2013 437.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.12.2013 10:42 SP.0050.3.436.2013 436.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.196.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
06.12.2013 10:41 SP.0050.3.435.2013 435.2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.197.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi (...)
06.12.2013 10:38 SP.0050.3.434.2013 434.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.12.2013 10:06 SP.0050.3.433.2013 433.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.12.2013 10:05 SP.0050.3.432.2013 432.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.12.2013 10:04 SP.0050.3.431.2013 431.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.12.2013 10:02 SP.0050.3.430.2013 430.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
06.12.2013 10:01 SP.0050.3.429.2013 429.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.12.2013 10:00 SP.0050.3.428.2013 428.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.12.2013 09:54 SP.0050.3.427.2013 427.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.12.2013 09:53 SP.0050.3.426.2013 426.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.12.2013 09:52 SP.0050.3.425.2013 425.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.12.2013 09:51 SP.0050.3.424.2013 424.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.12.2013 09:50 SP.0050.3.423.2013 423.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
06.12.2013 09:48 SP.0050.3.422.2013 422.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.11.2013 09:30 SP.0050.3.421.2013 421.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.11.2013 09:28 SP.0050.3.420.2013 420.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.11.2013 09:27 SP.0050.3.419.2013 419.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.11.2013 09:25 SP.0050.3.418.2013 418.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.11.2013 09:24 SP.0050.3.417.2013 417.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.11.2013 09:23 SP.0050.3.416.2013 416.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.11.2013 09:22 SP.0050.3.415.2013 415.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.11.2013 09:21 SP.0050.3.414.2013 414.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
28.11.2013 09:20 SP.0050.3.413.2013 413.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.11.2013 09:18 SP.0050.3.412.2013 412.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.11.2013 09:17 SP.0050.3.411.2013 411.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.11.2013 09:16 SP.0050.3.410.2013 410.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.11.2013 09:15 SP.0050.3.409.2013 409.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
28.11.2013 09:05 SP.0050.3.408.2013 408.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
22.11.2013 14:12 SP.0050.3.407.2013 407.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
22.11.2013 14:11 SP.0050.3.406.2013 406.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
22.11.2013 14:09 SP.0050.3.405.2013 405.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.11.2013 14:08 SP.0050.3.404.2013 404.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.11.2013 14:07 SP.0050.3.403.2013 403.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
22.11.2013 14:06 SP.0050.3.402.2013 402.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
22.11.2013 14:05 SP.0050.3.401.2013 401.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.11.2013 14:04 SP.0050.3.400.2013 400.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
22.11.2013 14:03 SP.0050.3.399.2013 399.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
22.11.2013 14:02 SP.0050.3.398.2013 398.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
22.11.2013 14:01 SP.0050.3.397.2013 397.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
22.11.2013 14:00 SP.0050.3.396.2013 396.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013

1 2 następna